Tatra banka naučila rozprávať bankomaty

Citlivý prístup k potrebám nevidiacich a slabozrakých prejavila Tatra banka, ktorá ako prvá prišla s hovoriacimi bankomatmi

375185
13.6.2012

Pre vidiaceho človeka je jednoduché vložiť do bankomatu kartu, vyťukať PIN kód a vybrať si potrebnú sumu. Nevidiaci s tým však donedávna mali problém, ktorý sami nedokázali prekonať. Tatra banka myslela aj na nich. Svoje bankomaty naučila rozprávať. Vyberať si svoje peniaze, dobíjať telefón či meniť na karte PIN už dokážu sami bez cudzej pomoci.

Iniciatíva prišla od banky

„Hovoriace bankomaty už v zahraničí existovali dlhší čas. Obracali sme sa na niektoré banky s výzvou na ich inštaláciu, ale Tatra banka nás oslovila z vlastnej iniciatívy a je zatiaľ jedinou, ktorá aj hovoriace bankomaty nainštalovala,“ povedal Mojmír Mamojka, predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Špeciálny bankomat má výstup na slúchadlá a prostredníctvom pokynov prevedie nevidiaceho alebo slabozrakého cez jednotlivé obrazovky až k peniazom. „Projekt hovoriace bankomaty sa banka rozhodla realizovať, aby priblížila svoju sieť bankomatov všetkým svojim klientom, a teda aj nevidiacim,“ povedala Natália Major, členka predstavenstva Tatra banky. Na Slovensku je v súčasnosti približne 140 hovoriacich bankomatov a ich počet narastá. „V projekte hovoriace bankomaty považujeme za veľmi dôležitý fakt, že ich nevidiaci môžu používať bez asistencie vidiaceho. To znamená, že sme im umožnili narábať s bankomatom samostatne bez toho, aby museli tretej osobe prezradiť svoj PIN kód alebo potrebovali pomoc druhej strany,“ dodala N. Major.

Ľudia im musia dôverovať

Hovoriace bankomaty sú užitočné aj pre ľudí, ktorí sa sami nepokladajú za zrakovo postihnutých, ale majú problémy s čítaním informácií na obrazovke bankomatu. Ide napríklad o starších občanov. „Veríme, že časom sa hlasové funkcie stanú samozrejmou súčasťou všetkých bankomatov, o ktorej inštaláciu sa už nebude potrebné špeciálne usilovať,“ skonštatoval M. Mamojka. Reakcie nevidiacich na hovoriace bankomaty sú podľa predsedu únie nevidiacich pozitívne, ale trochu pomalšie, ako si to väčšina ľudí predstavuje. U ľudí so zrakovým postihnutím je rozhodovanie o to náročnejšie, že sa musia oboznámiť s ovládaním bankomatu bez zrakovej kontroly a získať k nemu dôveru. Odmenou je však samostatnosť pri nakladaní s vlastnými financiami.

Zdroj: VIA BONA News

Diskusia (0reakcií)