TOP firemný filantrop 2011

Fórum donorov zverejnilo aktuálny rebríček najväčších firemných podporovateľov verejnoprospešných projektov v SR a ocenilo víťazov

359310
6.10.2011 / md

Fórum donorov zverejnilo včera 7. rebríček najväčších firemných darcov na Slovensku. Údaje o výške podpory zverejnilo tento rok až 31 firiem, ktoré v roku 2010 podporili verejnoprospešné projekty v celkovej sume 6 664 177 €. Ide o rekordný počet zapojených firiem, ako aj darovaných prostriedkov. Rebríček je zostavený na základe objemu prostriedkov darovaných podnikateľskými subjektmi v roku 2010, a to prostredníctvom finančných a nefinančných darov, darovaním služieb, produktov alebo času zamestnancov. Sumy nezahŕňajú sponzorské príspevky firiem ani poukázaný podiel zaplatenej dane. Rebríček realizuje Fórum donorov s týždenníkom TREND.

SPP už šiesty krát

Na podujatí boli ocenené firmy, ktoré sa umiestnili na popredných miestach rebríčka. V kategórii veľkých podnikov (viac ako 250 zamestnancov) sa najväčším firemným darcom stali spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (cenu prevzal Vladimír Klimeš, člen predstavenstva vpravo), Tesco Stores SR, a.s. (cenu prevzal Michal Dyttert, vedúci oddelennia vonkajších vzťahov v strede) a Západoslovenská energetika, a.s. (cenu prevzal Konrad Kreuzer, predseda predstavenstva vľavo).

Filantrop1

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) sa už šiestykrát stal najväčším firemným filantropom roka. V roku 2010 venoval z vlastného rozpočtu na verejnoprospešné a filantropické aktivity takmer 2 milióny eur. Ocenenie „TOP firemný filantrop 2011“ získal predovšetkým vďaka aktivitám svojho EkoFondu a programu Obnovme si svoj dom. „V SPP si plne uvedomujeme našu rolu spoločensky zodpovedného subjektu. Chrániť životné prostredie a zachovávať kultúrne dedičstvo na Slovensku pre ďalšie naše generácie patrí k našim dlhodobým kľúčovým posolstvám,“ dodal v rámci poďakovania za ocenené prvenstvo V. Klimeš.

V rámci tejto sumy SPP podporil neinvestičný fond, EkoFond, ktorý využil venované finančné prostriedky na verejnoprospešné aktivity zamerané na úsporu energie a zlepšenie kvality životného prostredia, najmä na ťažiskové projekty – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a vzdelávací projekt EkoFond pre školy. SPP zároveň podporil aj svoj kľúčový verejnoprospešný program Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Nadáciou SPP. Cieľom tohto donorského programu SPP je zachovávať kultúrne dedičstvo na Slovensku. Už od roku 2006 systémovo rieši financovanie záchrany, ochrany, obnovy a využitia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Vďaka programu Obnovme si svoj dom boli v roku 2010 obnovené mnohé národné kultúrne pamiatky na Slovensku ako napríklad kaštiele s areálom v Haliči a v Pezinku, Židovský cintorín v Bratislave, meštianske domy v Žiline a Brezne, dokonca aj parná lokomotíva (model z roku 1907) v Čiernom Balogu, ktoré tak získali nový reprezentatívny vzhľad. Na obrázku sú (zľava)  Ondrej Šebesta, riaditeľ sekcie vzťahy s verejnosťou; Vladimír Klimeš, člen predstavenstva SPP; Martina Nehézová, vedúca útvaru korporátneho imidžu, CSR a sponzoringu a Eva Gulikova, správkyňa EkoFondu.

Filantrop4

Zdroj: Foto - SPP

V kategórii malých a stredne veľkých podnikov (do 250 zamestnancov) si ceny prevzali spoločnosti Microsoft Slovakia s.r.o. (cenu prevzala Petra Fürbecková, manažérka ľudských zdrojov vpravo), GlaxoSmithKline s.r.o. (cenu prevzal Charles Hackett, generálny manažér v strede  a Datalan, a.s. (cenu prevzal Igor Zeman, generálny riaditeľ vľavo).

Filantrop2

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Zahral Philanthropy Band

Ocenenia víťazom odovzdal jubilujúci Peter Dvorský, ktorý sa s prítomnými podelil o svoje skúsenosti s filantropiou. K nemu sa pridala aj filantropická kapela, zložená z ľudí, ktorým verejné dobro nie je cudzie a aktívne k nemu každý svojím dielom prispieva: americký veľvyslanec na Slovensku Theodore Sedgwick, grécky veľvyslanec na Slovensku Nicolaos Kanellos, rumunský veľvyslanec na Slovensku Florin Vodita, prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov a riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne štúdie Richard Ďurana.  Kapela vznikla špeciálne pre túto príležitosť a hosťom hrala bez nároku na honorár.

Filantrop3

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Údaje prezentované v rebríčku boli dobrovoľne poskytnuté podnikateľskými subjektmi, ktoré sa vyplnením formulára TOP firemný filantrop 2010 a jeho zaslaním do Fóra donorov do rebríčka zapojili. Zodpovednosť za presnosť a pravdivosť zverejnených údajov nesie podnikateľský subjekt.

Top firemný filantrop je jediný rebríček v Slovenskej republike, ktorý sleduje firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov. Fórum donorov chce jeho prostredníctvom oceniť firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec, a zároveň upozorniť verejnosť na to, že firmy investujú do komunity, v ktorej podnikajú, čím výrazne zlepšujú kvalitu života ľudí. Rebríček TOP Firemný filantrop je zostavovaný každoročne a je medzinárodne porovnateľný.

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)