TREND ocenil školy ochotné spolupracovať

Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj

372615
1.5.2012 / MARIANA BUTKOVSKÁ

Na TREND CSR fóre na tému Ako to vyzerá, keď sa podpora vzdelávania od firiem robí naozaj, v Hoteli Gate One udelil týždenník TREND ceny najaktívnejším stredným a vysokým školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít v kategóriách Gymnáziá, Stredné odborné školy, Súkromné stredné školy a Vysoké školy. Ceny TRENDU boli udelené na záver informačného projektu CSR TRENDY, v rámci ktorého bol zároveň zverejnený unikátny register vzdelávacích projektov firiem na školách na www.csr.etrend.sk a absolvovaná pracovná cesta do fínskych škôl a na fínske ministerstvo školstva. Pracovnú cestu do Fínska absolvovali riaditelia stredných škôl, ktoré TREND ocenil v minulom roku, pod vedením koordinátora projektu Fedora Blaščáka. Inšpirácie pre slovenské školstvo z tejto cesty prezentoval práve na fóre pred 140 účastníkmi. Ocenené firmy z minulého roka zároveň absolvovali tréningy na vedenie diskusie ako vyučovacej metódy a riadiaci pracovníci škôl získali manažérske školenia. Informačný a vzdelávací projekt CSR TRENDY podporuje už tretí rok spoločnosť Orange Slovensko.

Udelením týchto cien vyzdvihuje TREND inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, oceňujeme rozsah a dosah spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť  školy dlhodobo získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať.

 

Zdroj: Foto - Vlado Benko

Dušan Klein, vedúci ateliéru transport dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení, prevzal Cenu týždenníka TREND od  Olivera Brunovského, konateľa vydavateľstva TREND Holding a Andrey Cocherovej, riaditeľky úseku komunikácie a značky, Orange Slovensko.

 

Zdroj: Foto - Vlado Benko

Na snímke (zľava) Štefan Klein, vedúci ateliéru transport dizajnu, VŠVU Bratislava, Anna Pavlusová, riaditeľka, Súkromná stredná odborná škola, Železiarne Podbrezová, Peter Bulík, riaditeľ, Stredná odborná škola Juraja Ribaya, Bánovce nad Bebravou, , Jozef Krivošík, riaditeľ, Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, Jana Zázrivcová, zástupkyňa riaditeľa, Stredná odborná škola stavebná, Banská Bystrica, Milan Ponický, riaditeľ, Stredná odborná škola stavebná, Banská Bystrica, Kvetoslava Danková, riaditeľka, Gymnázium T. Akvinského, Košice, Jaroslav Mišto, riaditeľ, Stredná odborná škola technická, Prešov.

Foto – Vlado Benko

Diskusia (0reakcií)