UNICEF pritiahol nových prispievateľov na chlieb a vodu

UNICEF Slovensko získal za prvých šesť mesiacov 4-násobne viac nových pravidelných prispievateľov ako v roku 2012. Vďačí za to aj novej kampani a komunikačnej stratégii založenej na spojitosti so slovom mesiac. Kreatívu dodáva spoločnosť Comunique a následnú realizáciu kampane zastrešuje agentúra Vagaboond, ktorá je unikátnym propagačným partnerom UNICEF Slovensko.

401877
29.10.2013 / TREND.sk

Dôležitým cieľom bolo tiež oživiť mediálnu prítomnosť UNICEF na Slovensku a pripomenúť Slovákom, akým spôsobom je možné čo najefektívnejšie podporiť prácu tejto organizácie.

V prvom polroku bola kampaň rozčlenená na dve fázy. Prvá sa od januára do apríla spájala s heslom CHLIEB (Prežiješ mesiac bez chleba? On nie...) a v apríli až auguste nasadila agentúra fázu s heslom VODA (Vydržíš mesiac bez vody? Ani ona...), ktorej vizuál aj charakter vychádzali z rovnakého základu.

Súčasťou stratégie bola aj kampaň k verejnej zbierke Týždeň modrého gombíka, ktorá patrí medzi najvýraznejšie verejné aktivity organizácie na Slovensku. Zvoleným mixom spotov a vizuálov v televíziách, rádiách, printových médiách a na internete sa podarilo zasiahnuť cieľovú skupinu UNICEF Slovensko.

Reklamná kampaň UNICEF "Vydržíš mesiac bez vody? Ani ona..."Zdroj: UNICEF

„Ako východisko pre komunikačnú stratégiu sme zvolili mierne provokatívne claimy. Pri ich tvorbe sme mysleli aj na to, že pri kampaniach pre tretí sektor nesmiete prešvihnúť istú hranicu a zároveň musíte dokázať vytrhnúť ľudí z letargie. Podarilo sa nám pripomenúť ľuďom skutočné hodnoty života, ktoré doposiaľ brali ako samozrejmosť,“ upresnil Tomáš Ličák z Comunique, ktorý mal na starosti kreatívu kampane.

Jemná kontroverznosť dobre zarezonovala u cieľovej skupiny aj v súvislosti s vizuálom a hudobnou zložkou. Do spotov využila agentúra skladbu Ľadový útes od mladého elektronického dua Fallgrapp.

Od septembra prebieha nová fáza kampane, v ktorej majú agentúra aj zadávateľ ambíciu ísť o krok ďalej. Potencionálnym ako aj existujúcim donorom na Slovensku chcú ešte výraznejšie odkomunikovať, že pomoc deťom prostredníctvom programov UNICEF Slovensko má skutočne zmysel a je efektívna.

„Po vizuálnej stránke zachovávame líniu kampane, ktorú sme realizovali v prvom polroku. Ideovo a posolstvom sme ju však nastavili spôsobom, ktorý ide viac do hĺbky. Zachovali sme mierne provokatívny tón. Budúci rok chceme ísť viac do interaktivity, najmä formou Out of home kampaní,“ upresňuje kreatívec T. Ličák.

Diskusia (0reakcií)