Úspešní aj v zahraničí

Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov Economicus za rok 2011 už má víťazov

375404
16.6.2012 / md

Jednou z aktivít Nadácie VÚB je podpora a rozvoj ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, pričom zvýšenú pozornosť venuje najmä mladým ekonómom do 40 rokov. Zvýšenie ich publikačnej činnosti motivuje už štyri roky aj súťažou vedeckých prác v oblasti ekonomických vied  – Economicus.  Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu  v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.

V treťom ročníku zvíťazil autorský tím Ing. Eduard Baumöhl (vľavo), PhD., Ing. Tomáš Výrost, PhD. (vpravo) a Ing. Štefan Lyócsa (v strede). Získali finančnú odmenu 10-tisíc eur. Cenu im odovzdala Elena Kohútiková, členka správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB. Ich práca Finančná nákaza na trhoch krajín strednej a východnej Európy s využitím endogénne identifikovaných zlomov vo volatilite vyšla v časopise Applied Economics Letters.

Autori pôsobia na Ekonomickej univerzite na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach. Ako sa vyjadrili mladí ekonómovia, cenu nemienia investovať do nákupu nejakých cennách papierov či iných produktov finančného trhu, ale je vítaným prilepšením k ich mzde.

Táto autorská trojica pritom zvíťazila aj  vlani („Integrácia akciových trhov: testovanie Grangerovej kauzality s prihliadnutím na efekt nesynchrónneho obchodovania“ vyšla v časopise Finance a úvěr, Czech Journal of Economics and Finance).

Súčasne s ocenením víťazov Nadácia VÚB vyhlásila ďalší ročník súťaže. Víťaza opäť vyberie medzinárodná odborná porota . Prihlášky je možné posielať do 31. januára 2013.

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Foto– Milan Debnár

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)