Večer splnených prianí

AXA fond aj tento rok prerozdelil viac ako 25 tisíc eur mladým talentovaným študentom, ktorí sa zaujímajú o vedu a výskum v oblasti ekonómie, fyziky, chémie, matematiky, či umenia. Doteraz AXA, finančná skupina pre SR a ČR, ocenila 25 šikovných mladých ľudí a prerozdelila im na ďalšie vzdelávanie takmer 60 tisíc eur. Teraz podporila prostredníctvom svojho fondu ďalších 11 úspešných uchádzačov o grant.

409060
16.1.2014 / md

Na slávnostnom večeri sa okrem generálneho riaditeľa AXA Martina Vogla, a prevádzkového riaditeľa AXA Petra Socha prihovorili k oceneným aj nestor slovenskej vedy, fyzik prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. (na obrázku) a jadrový fyzik prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. Ako zdôraznil prof. J. Krempaský, dôležitým impulzom pre odborný rast budúceho vedca je možnosť pôsobiť na špičkových pracoviskách v zahraničí - a potom je dôležitý aj návrat domov, na Slovensko. Mnoho z ocenených chce získanú pomoc použiť práve na svoj študijný pobyt v zahraničí. Je zaujímavé, že v tomto ročníku viac odvahy a iniciatívy svojím zastúpením ukázali dievčatá. Tohtoroční laureáti však chcú, okrem štúdia na zahraničných univerzitách, zdokonaľovať svoje jazykové zručnosti, venovať sa výskumu politickej kultúry, zahraničným vzťahom, výskumnej práci v oblasti organickej fotochémie i fyziky. Ako povedala Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA na Slovensku, týmto grantovým programom sa snažia pomôcť mladým ľuďom, ktorí dosahujú v štúdiu skvelé výsledky a zároveň majú obrovský potenciál na ďalší osobný rozvoj. "Podporujeme vytváranie zmysluplných a užitočných projektov, ktoré nám v budúcnosti možno uľahčia život,“ uviedla.

prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.Zdroj: Milan Debnár

Finalisti grantového programu AXA fond 2013

Peter Horváth (Brezno) Rodák z Brezna je študentom Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. Mladý chemik, ktorý zbiera ocenenia po celom svete pracuje vo výskumnej skupine, ktorá sa zaoberá syntézou fluorescenčne značených biomolekúl a za svoje výsledky bol ohodnotený Cenou Ústavu chémie ako najmladší študent univerzity. Tento mladý muž už v druhom ročníku gymnázia pracoval s STU na troch projektoch.

Jakub Job  (Stará Ľubovňa) Tento talentovaný mladík študuje vo 4. ročníku odbor fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde sa zaoberá výskumom vplyvu ultrazvukových vĺn na stuhnutú achilovku, ostrohy na pätách a zapálené šľachy. Hľadaním nového moderného a zároveň konzervatívneho prístupu k riešeniu zdravotných problémov pacientov dospel k alternatívnemu druhu liečby. Komisia sa rozhodla pomôcť tomuto mladému mužovi finančnou čiastkou na kúpu kombinovaného prístroja, ktorý dokáže pomôcť mnohým pacientom.

Stanislava Čerťaská (Lutila, okres Žiar nad Hronom) Od malička sa venuje umeniu a kvôli svojmu snu – štúdiu výtvarného umenia má študentka úžitkového výtvarníctva v Kremnici namierené do najlepšej univerzity Roberta Gordona v Škótsku, ktorá sa venuje výrobe šperkov. Finančné prostriedky, ktoré z fondu dostane použije na nákup výtvarných pomôcok a literatúry.

Michal Kočiš (Giraltovce, okres Svidník) Celý svoj život sa snažil nájsť tie správne slová, ktoré by mohli definovať význam slova rodina. Jeho bakalárskou prácou chce preukázať svoju orientáciu v dejinách umenia a filmu. Jeho hlavným výstupom by mal byť dokumentárny film venovaný mladým ľuďom, ktorí prekonávajú bariéry života po ukončení pobytu v detskom domove. Michal už má za sebou niekoľko debutantských diel, ktorými približuje divákom rôzne oblasti bežného života.

Silvia Hnátová (Topoľčany) Vďaka podpore spoločnosti AXA získala v minulom roku možnosť napredovať vo vedeckej kariére na Fakulte rastlinných vied na University of Cambridge. Tento rok sa opäť uchádzala o finančnú podporu, nakoľko je štúdium veľmi nákladné. Grantová podpora umožní, aby sa mohla naplno venovať biologickým vedám.

Soňa Repčíková (Trebišov) Zaujala porotu svojím projektom Double Degree, ktorý umožní vybranej skupine študentov dvoch vysokých škôl ročné štúdium na partnerskej univerzite v zahraničí s konkrétnym výsledkom štúdia. Po úspešnom absolvovaní štúdia na partnerskej univerzite získa absolvent tituly z oboch škôl. Soňa dúfa, že týmto projektom získa prehĺbenie vedomostí v prospech orientovania sa v rámci študovaného odboru, a tiež možnosť zvýšiť svoje šance na trhu práce.

Zuzana Klincová (Prievidza) Je budúcou právničkou, ktorá študuje na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju usilovnosť a talent predviedla na mnohých súťažiach a mimoškolských aktivitách. Za svoj najväčší úspech pokladá nomináciu na Medzinárodnú olympiádu environmentálnych projektov v USA. Nechce byť iba priemerným študentom, chce sa naplno venovať štúdiu na niektorej z prestížnych právnických univerzít a na to potrebuje mať vynikajúcu znalosť anglického jazyka. Finančnú podporu využije na zlepšenie svojich jazykových schopností, aby mohla byť plnohodnotnou študentkou aj v zahraničí.

Barbora Krištofová (Banská Bystrica) Cieľom jej projektu bolo získať grant na prípravu štúdie, ktorá bude zahŕňať sociologický výskum študentov na dvoch univerzitách v Španielsku a na Slovensku. Náplňou výskumu bude spojitosť medzi politickou kultúrou a politickým systémom na báze socializačného procesu mladých ľudí. Barbora zaujala porotu predovšetkým schopnosťou prepojenia medzi politickou kultúrou a odievaním a svojím nadšením pre tento odbor.

Stanislava Maťugová (Zvolen) Chce vytvoriť model elektrickej siete využívajúcej systém SMART GRID pri zapojení alternatívnych zdrojov, pretože práve vyčerpateľné i alternatívne energetické zdroje sú jej špecializáciou na Uralskej Federálnej Univerzite v Jekaterinburgu. Vytvára inteligentnú sieť, ktorej súčasťou budú alternatívne aj klasické elektrárne i spotrebitelia. Model bude opisovať reálnu situáciu, ktorá môže nastať a hľadať optimálny tok elektrickej energie od výrobcu k spotrebiteľovi.

Ivan Kundrata (Stupava) Zámerom tohto mladého muža je zorganizovať už tretí ročník projektu Fyzika na kolesách. Ide o netradičný prístup motivovania vysokoškolákov, ale najmä stredoškolákov formou prednášok a exkurzií v laboratóriách a firmách pôsobiacich v technickom odvetví na Slovensku i v zahraničí. Študenti budú mať takto možnosť priameho kontaktu s aplikáciami fyziky v praxi. Získané finančné prostriedky budú použité na realizáciu vedecko-vzdelávacích aktivít.

Stanislava Spišiaková (Košice) Chce rozvíjať svoj talent a jazykové znalosti. Tento rok sa opäť zapojila do programu, pretože chce reprezentovať Slovensko v súťažiach po celom svete. Finančná čiastka pomôže Zuzane splniť jej sen, ktorým je nahratie vlastnej skladby s videoklipom. Táto mladá talentovaná hudobníčka hrá v orchestri, venuje sa hre na husle aj spevu.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)