Začal sa Medzinárodný týždeň nepočujúcich

Nadácia Pontis aj tento rok organizuje vďaka Nadačnému fondu Telekom trojdňové bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť

381054
26.9.2012 / md

Nadácia Pontis si  pripomína Medzinárodný týždeň nepočujúcich, ktorí oslavujú nepočujúci na celom svete. Chce ním pripomenúť najmä komunikačné a spoločenské bariéry, ktoré medzi ľuďmi stále existujú. Napriek tomu sa nepočujúci dokážu plne integrovať do bežného života.

Niektorí ľudia sa bez sluchu narodia, iní stratia sluch postupne alebo až v dospelosti. Spoločenské bariéry medzi ľuďmi však stále existujú. Málokto si uvedomuje, že pre nepočujúcich je slovenčina niečo ako cudzí jazyk. Svet vnímajú očami a hovoria rukami. „Preto môžu mať niektorí problémy pri čítaní s porozumením alebo s pochopením humoru, ktorý má skrytú pointu,“ vysvetľuje Mirka Šáchová z Nadácie Pontis. Platí to aj pri výbere filmov. Nepočujúci si radšej vyberú akčné filmy plné deja, ako psychologické, v ktorých je veľa dialógov.

Mnohých nepočujúcich dokonca stretnete na diskotéke alebo na párty s elektronickou hudbou. „Nie je to nič nezvyčajné. Niektorí dokážu vnímať hlboké tóny. Ak hudba hrá naozaj nahlas, dokážu telom vnímať vibrácie. Mnohí nepočujúci dokonca výborne tancujú,“ vysvetľuje Robert Šarina, jeden z najlepších tlmočníkov posunkového jazyka na Slovensku. V Bratislave dokonca pôsobí vynikajúci nepočujúci tanečník salsy Andrej Krížik. Na obrázku je nepočujúca herečka Zuzana Daubnerová.

Zdroj: Foto - Pontis

Na Slovensku tvoria nepočujúci asi jedno percento obyvateľstva. Ani tento hendikep im však nebráni v tom, aby mohli žiť plnohodnotný život. „Hoci mnohí z nich dokážu vykonávať rôzne profesie, pri hľadaní práce stále čelia predsudkom. Aj preto ich Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis podporuje pri zakladaní si vlastného podnikania prostredníctvom progamu Hľadáme ďalší zmysel – Pre podnikanie,“ dodáva M. Šáchová. Nepočujúci paraglista Jozef Markovič z Považskej Bystrice vystriedal veľa povolaní, kým si založil dielňu na šitie padákov. Petra Kavalcová sa v Trnave venuje grafickému dizajnu. Katarína Majeríková si v Banskej Bystrici otvorila kozmetický salón a nepočujúca Lucia Škultétyová v Prievidzi prvú kaviareň u Šálky, kde obsluhujú nepočujúce barmanky. Pavol Šarina si vo Veľkom Krtíši založil bufet, v ktorom predáva ten najlepší kebab v okolí a v ktorom tiež obsluhujú nepočujúci. Už tento rok budú podporení ďalší z nich, aby si mohli rozbehnúť vlastný biznis v tom, čom sú dobrí. Nadácia Pontis už budúci týždeň spúšťa redizajn stránky www.nepocujucipodnikatelia.sk, ktorý ponúkne produkty a služby nepočujúcich podnikateľov.

Nadácia Pontis aj tento rok organizuje vďaka Nadačnému fondu Telekom trojdňové bezplatné kurzy posunkového jazyka pre verejnosť, ktoré sa uskutočnia na východnom, strednom i západnom Slovensku. Kurzy sú určené začiatočníkom, ktorým ovládanie posunkového jazyka uľahčí komunikáciu s nepočujúcimi v rodine, v škole, či v práci. Na kurzoch sa s Róbertom Šarinom naučia základy posunkového jazyka, osvoja si zásady komunikácie s nepočujúcimi a dozvedia sa viac informácií o tejto komunite. Záujemcovia o kurz sa môžu prihlásiť do 15. októbra. Prihlášky s motivačným listom, ako aj ďalšie informácie o kurze nájdu aj na webovej stránke Nadácie Pontis.

Termíny a miesta konania kurzov

25. – 28. október, Nový Smokovec

8. – 11. november, Košice

15. – 18. november, Trenčianske Teplice

Nepočujúci sa stretávajú s rôznymi komunikačnými bariéry. Či už ide o návštevy divadiel, sledovanie televízie, sklenené prepážky v inštitúciách, neoznačenie zastávok a mnoho ďalších. V kontakte so sluchovo postihnutými sú určité pravidlá komunikácie.

 Vedeli ste, že?

•          S nepočujúcim hovorte vždy pomaly a plynule.

•          Snažte sa zreteľne artikulovať a dostatočne otvárajte ústa, aby vám nepočujúci mohol odzerať z pier.

•          Pri komunikácií s nepočujúcim nezvyšujete hlas ani nekričte. Nebude vás počuť, len mu to sťaží odzeranie z pier.

•          Zabezpečte dobré osvetlenie v priestore – svetlo vám nesmie svietiť spoza chrbta. Keď budete v tieni, nepočujúci nebude dobre vidieť vaše ústa. Najlepšie je osvetlenie zhora alebo zboku.

•          Udržiavajte s nepočujúcim  neustále očný kontakt.

•          Dajte pozor, aby nič nebránilo nepočujúcemu odzerať vám z pier (ruka pred ústami, cigareta, žuvačka alebo jedlo v ústach)

•          Počas rozhovoru nehýbte zbytočne hlavou ani sa neotáčajte.

•          Môžete si pomôcť písaním na papier. Ale píšte len jasné a krátke vety.

•          Pozornosť nepočujúceho môžete upútať jemným dotykom ruky alebo ramena, vyhnite sa dotyku v oblasti chrbta a hlavy. Takisto môžete jeho pozornosť upútať vibráciou (dupnutie na podlahu, klopnutie po stole).

•          Na komunikáciu s nepočujúcim nie sú nevyhnutné posunky, ak sa obe strany chcú dorozumieť.

•          U nepočujúcich sú pozdravy a lúčenia veľmi obradné. Pozdravovanie prebieha pred ostatnými prítomnými očným kontaktom a gestom. Veľmi časté až typické je podanie ruky so symbolickým pobozkaním na obidve líca.

© 2012 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)