Záhrada pre seniorov

Aj tento rok sa konala v Bratislave tradičná charitatívna večera Holandskej obchodnej komory v Slovenskej republike. V poradí už 9. ročník slávnostného galavečera opäť podporil významný projekt – tentoraz od Diakonického združenia Betánia.

403236
27.11.2013 / md

Vďaka aukcii a tombole vyzbierali členovia komory a pozvaní hostia 22-tisíc eur, súčasťou ktorých boli aj 2 percentá z dane z príjmu členov komory.

Darovaná suma bude použitá na renováciu zariadenia v Bratislave pre seniorov v núdzi, konkrétne na vytvorenie nového poschodia v štýle „Dom ako záhrada“. Časť sumy sa využije aj na úpravu záhrady, aby seniorom ponúkla čo najkrajšie prostredie.

Hosťom akcie bola Renáta Kubáň, riaditeľka Betánie, ktorá prevzala symbolický šek s 22-tis. eur z rúk Emila Roesta, prezidenta Holandskej obchodnej komory.

Činnosť Diakonického združenia Betánia začala v roku 1990 a jeho centrá sa nachádzajú v Bratislave, Senci a Kalinove. Združenie poskytuje pomoc seniorom, o ktorých sa starajú v zariadeniach v Bratislave a Kalinove. Venuje sa tiež opatrovateľskej službe, ktorá je poskytovaná občanom v ich prirodzenom sociálnom prostredí. Je určená pre  ľudí, ktorí si nevedia alebo nemôžu samostatne zabezpečiť základné životné potreby, ale ich zdravotný stav nie je natoľko nepriaznivý. Pomoc ponúka i ľuďom s mentálnym znevýhodnením a venuje sa aj osvete a edukácii, a to prostredníctvom príprav brožúr so sociálnym poradenstvom.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)