Zaujal bankomat

Súťaž mladých výtvarníkov Maľba 2014 má svojho víťaza. Je ním Juraj Florek, ktorého dielo vybrala medzinárodná porota 9. ročníka súťaže pod vedením Pawla Jarodzkeho.

431117
14.11.2014 / md

Druhú a tretiu priečku si vybojovali Matej Fabian a András Cséfalvay. Spolu si víťazi rozdelili finančnú odmenu v celkovej výške 20 000 eur, ktorú im venoval vyhlasovateľ súťaže, Nadácia VÚB. Obrazy všetkých finalistov si verejnosť môže pozrieť až do Vianoc v bratislavskej Galérii Nedbalka. 

Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo celkovo 91 mladých výtvarníkov. Ich diela hodnotila odborná porota pod vedením uznávaného poľského výtvarníka Pawla Jarodzkeho. Spolu s ním rozhodovali Rudolf Sikora, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, český historik umenia Jan Skřivánek a rektor Akadémie umení v Budapešti Tibor Somorjai Kiss.

Prvé miesto získal Juraj Florek za dielo „Nočný bankomat“, ktoré zobrazuje banalitu mestského prostredia. Ide o veľmi tradičnú maľbu, ktorá zároveň nepochybne symbolizuje aktuálnu tému a súčasný obraz. Porota ocenila autorovu schopnosť vnímať a vystihnúť našu súčasnosť. Napriek banalite námetu vynikne  premyslenosť diela, ktoré vyvoláva mnoho asociácií na slávne obrazy minulosti. J. Florek je absolventom Akadémii umení v Banskej Bystrici. Druhým miestom porota ohodnotila Mateja Fabiana za obraz „Ghost Riders“ a jeho výraznú energiu a expresivitu. Porotcovia ocenili najmä maliarsku techniku a grotesknosť diela. M. Fabian vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení. Tretie miesto obsadil András Cséfalvay a jeho obraz „The Quality – Quantity Debate“. Ocenenie dostal za prepojenie konceptuálneho prístupu a priamočiareho výrazu. A. Cséfalvay je doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Súťaž Maľba pomáha mladým talentovaným umelcom už deväť rokov. Vyhlásenie jej výsledkov a sprievodná výstava finalistov tradične patria k očakávaným udalostiam umeleckej sezóny. „Pozývame všetkých milovníkov umenia na aktuálnu výstavu diel finalistov súťaže do Galérie Nedbalka,“ hovorí Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Pred jubilejným 10. ročníkom oznámil, že Nadácia VÚB plánuje najlepšie práce z doterajších ročníkov predstaviť aj  v Taliansku. „Okrúhle výročie vzniku súťaže Maľba radi využijeme na jeho prezentáciu talianskemu publiku. Diela mladých slovenských umelcov predstavíme na reprezentatívnej výstave v milánskej Gallerie d´Italia“, dodal A. Resch.

Nadácia VÚB organizuje súťaž Maľba od roku 2006. Súťaž je určená pre mladých profesionálnych výtvarníkov do 35 rokov. Diela do súťaže autori prihlasujú sami, ich prihlášky hodnotí medzinárodná porota, ktorej zloženie sa každý rok mení. V prvom kole hodnotenia porota vyberie do užšieho výberu 20 finalistov na základe digitálnej podoby súťažných diel. V druhom kole hodnotí obrazy in situ, inštalované na reprezentatívnej výstave, ktorá sa dá považovať za „salón mladej maľby“. Porotcovia vyberú tri najlepšie obrazy, ktorých autori získajú finančné ceny v celkovej výške 20-tisíc eur.

Diela dvadsiatich finalistov súťaže Maľba 2014 si záujemcovia môžu pozrieť v Galérii Nedbalka na Nedbalovej 17 v Bratislave do 21. decembra. Vstup je voľný. Virtuálna galéria je prístupná aj na www.malbaroka.sk.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)