Zelená oáza v Uliči

456488
24.8.2016 / md

Vďaka grantovému programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft, bola zrevitalizovaná záhrada komunitného centra v obci Ulič v prešovskom kraji.

Projekt bol zameraný na úpravu záhrady, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti komunitného centra. Budova komunitného centra, v ktorej bolo v minulosti policajné oddelenie, už prešlo rekonštrukciou a v súčasnosti  slúži všetkým občanom Uliča. „Po policajtoch nám tu ostali staré rozpadávajúce sa koterce pre psy. Mladí aktivisti prišli s myšlienkou opraviť ich, aj vedľajšiu pivnicu. V kotercoch sa budú chovať zajace a vo vedľajšej pivnici uskladňovať krmivo,“ uvádza Ján Holinka, starosta obce Ulič.

Na prácach sa podieľali deti a ich rodičia v úzkej spolupráci s klubom dôchodcov pri Obecnom úrade, ktorí pravidelne navštevujú komunitné centrum. Pri ťažších prácach pomohli členovia dobrovoľného hasičského zboru a futbalisti miestneho TJ Tvarona Ulič. Dobrovoľníci odstránili náletové dreviny a vyčistili pozemok. Následne upravili jednu časť záhrady na malý parčík so skalkou, altánkom a lavičkami, v ktorom vysadili okrasné i ovocné stromčeky. Druhú časť, kde sú umiestnené nadzemné zeleninové záhony, si do svojich rúk vzali seniori. Pripravili pôdu a za spolupráce detí a mládeže prebehla výsadba osív a sadeníc. Stará opadávajúca omietka na kotercoch a pivnici bola tiež odstránená za pomoci miestnych dobrovoľníkov, a keďže sú medzi nimi zruční murári, koterce a pivnica boli s ich pričinením nanovo omietnuté.

„Záhrada komunitného centra bude využívaná nielen na pasívny oddych a relax, ale aj na aktívne zapájanie ľudí rôznych vekových skupín do aktivít spojených s výsadbou rastlín, pestovaním, okopávaním či samotným zberom úrody, ale i chovateľstvom,“ dopĺňa Ján Holinka, starosta obce Ulič.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)