Architekti OZ ArTUR vzdelávajú

V obci Hrubý Šúr otvorili nové ekocentrum. Výnimočné je tým, že rekonštrukciu zabezpečili architekti OZ ArTUR a bude slúžiť najmä na vzdelávanie stavebníkov využívajúcich prírodné materiály, napríklad hlinu a slamu. Ekocentrum však poskytuje aj kvalitný priestor na vzdelávanie detí.

434676
18.2.2015 / md

Rekonštrukcia ekocentra sa zrealizovala v rámci projektu Zelená obnova, stavanie a bývanie, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Najstaršia budova v obci Hrubý Šúr, niekdajšia ľudová škola, bola na predaj a pravdepodobne odsúdená na zánik. Túto budovu sa podarilo odkúpiť občianskemu združeniu ArTUR, ktorého členovia pri jej rekonštrukcii využili najmä prírodné materiály a environmentálne vhodné stavebné postupy a technológie, ktoré sú na trhu dostupné. Nové ekocentrum tak slúži ako funkčná ukážka toho, čo je možno v stavebníctve využiť aj z hľadiska staviteľstva šetrného k prírode a okolitému prostrediu.

Ekocentrum slávnostne otvorili 13. februára za účasti asi 60 návštevníkov, najmä z radov dobrovoľníkov, členov občianskeho združenia a sponzorov. Budova bude slúžiť na vzdelávanie detí, najmä žiakov základných škôl, ale aj ako dobre vybavený priestor na vzdelávanie stavebných remeselníkov, ktorí môžu získať európsky uznávané ECVET certifikáty, napríklad v oblasti prípravy a použitia hlinených omietok.

Ekocentrum sa nachádza v malej obci, ale z hľadiska ďalšieho využitia je dobre situované, leží kúsok od Senca, neďaleko Bratislavy, a je zamerané najmä na oblasť prírodného staviteľstva, o ktoré záujem rýchlo narastá. Dopĺňa ho aj okolie upravené v súlade s permakultúrnymi princípmi, kam patrí napríklad zelená strecha, koreňová čistička, alebo zachránená stará stodola.

Ekocentrum Hrubý ŠúrZdroj: Ekopolis

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)