Čestné uznanie pre UniCredit

European CSR Award Scheme – inšpirujúce partnerstvo pre inovácie a vplyv

396938
9.7.2013 / md

Prezentácia ocenenív rámci European CSR Award Scheme sa uskutočnila 25. júna vo Wild Gallery v Bruselina na počesť projektov spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR). Ocenenia sú prezentované a financované Európskou komisiou, ako súčasť programu, ktorý koordinuje CSR Europe a Business in the Community s podporou Alliance Boots.

Iniciatíva je zameraná na vytváranie partnerských modelov medzi komerčnou sférou a neziskovými organizáciami, s osobitným zreteľom na programy spoluprácevenované udržateľnosti prostredníctvom sociálnej inovácie.

Pri tejto príležitosti, keď ocenenia získalo viac než 60 firiem z 29 štátov, skupina UniCredit získala čestné uznanie za projekt Your Choice, Your Project nadácie UniCredit Foundation.

Slovensko bolo prvou krajinou v rámci skupiny UniCredit, kde skupinová nadácia odštartovala tento projekt a presunula zodpovednosť rozhodnúť o podpore projektu na zamestnancov krajiny, v ktorej sa projekt neziskovej organizácie zrealizuje. Víťazom interného hlasovania v programe Your Choice, Your Project  (Naša voľba, náš projekt), sa stal projekt občianskeho združeniaNávrat – Dajme deťom rodinu. Vďaka podpore UniCredit Foundation tak združenie Návrat mohlo počas uplynulých 2 rokov zintenzívniť svoje aktivity v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, zamerané na úspešný priebeh adopcií a pestúnstiev. UniCredit Bank na Slovensku podporila združenie Návrat aj niekoľkými zamestnaneckými zbierkami športových potrieb a detských kníh pre deti v náhradnej starostlivosti. Toto viacúrovňové partnerstvo rozšírila aj o poskytovanie bezplatného právneho, daňového poradenstva a prekladateľských služieb, potrebných pri administratívnej agende združenia Návrat.

Certifikát, udelený AntoniomTajanim – viceprezidentom Európskej komisie pre priemysel a výrobu, uvádza: „...za výnimočnú územnú pôsobnosť partnerského projektu UniCreditu, a ponuku rovnakého inovatívneho modelu v 9 štátoch Európy, ktorý bol vyvinutý nadáciou UniCredit Foundationa má schopnosť zapojiť veľký počet zamestnancov. Iniciatíva prispela k zdieľaniu kultúry sociálnej súdržnosti zvýšením povedomia zamestnancov o vylúčení biedy nielen v banke, ale umožnila tak mnohým sociálnym inštitúciám získať finančnú podporu. Týmto spôsobom je možné realizovať významné a efektívne iniciatívy."

Skupina UniCredit nadáciu UniCredit Foundation založila v roku 2003 ako kompetenčné centrum na podporu a propagáciu modernej myšlienky filantropie a občianskej angažovanosti v miestnych komunitách, v ktorých je Skupina prítomná. Realizované projekty si za cieľ kladú poskytovať zamestnancom prostriedky na posilňovanie kultúry sociálneho začleňovania v banke. Počas desaťročného pôsobenia bolo zrealizovaných viac než 330 projektov a iniciatív v celkovom objeme 85 mil.€, ktoré boli investované lokálne.

„Čestné uznanie európskej CSR Award Scheme,” pripomína Maurizio Carrara, prezident nadácie UniCredit Foundation, „predstavuje uznanie našej pozornosti, ktorú venujeme objavujúcim sa sociálnym problémom a našej angažovanosti nepretržite zapájať zamestnancov, čo má hlboký význam. Pred desiatimi rokmi sme spustili Gift Matching Program (program nadácie UniCredit Foundation, ktorý priraďuje príspevky bankových zamestnancov neziskovým organizáciám), z ktorého bolo v priebehu rokov podporených viac než 3500 projektov v objeme viac než 31 mil. € a každoročne sa do tohto programu priemerne zapojilo 13000 zamestnancov. Your Choice, Your Project prenáša našu angažovanosť na našich zamestnancov a je výnimočný svojím inovatívnym prístupom založeným na mechanizme interného hlasovania a aktívnej účasti zamestnancov na výbere projektu neziskovej organizácie. Prostredníctvom tohto programu sa vybrali projekty, na ktoré boli poskytnuté príspevky nadácie, čo nám umožnilo zapojiť okolo 38 tisíc zamestnancov.” Efektívnosť tohto modelu, ktorý nám umožnil podporiť 58 projektov v objeme okolo 2,6 mil. eur, spočíva vo flexibilite a adaptabilite na konkrétne potreby. Je udržateľný, pretože je ho možné použiť v rôznych štátoch. Je prínosom pre komunity, ktoré sa vo veľkej miere navzájom odlišujú.”

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)