Cestovanie v čase

442787
28.9.2015 / md

BILLA Slovensko prichádza v rámci svojich CSR aktivít s novým edukatívnym programom s názvom Dobrodružné cestovanie v čase. Všetkým základným školám na Slovensku dáva príležitosť zapojiť sa do súťaže, ktorej cieľom je podporiť inovatívny spôsob vyučovania na školách princípom „škola hrou“. Tri víťazné školy budú odmenené zážitkovým podujatím „Historický deň s Billou“ určeným pre všetkých žiakov.

BILLA Slovensko ako spoločensky zodpovedná firma má záujem podporovať rozvoj zážitkového vzdelávania detí a pozitívne tak ovplyvňovať rozvoj vzdelanostnej úrovne na Slovensku. „Záleží nám na tom, aby mali deti možnosť vzdelávať sa formami, ktoré sú motivujúce a prinášajú radosť z učenia. Aj preto sme prišli na začiatku tohto školského roka s novým edukatívnym programom Dobrodružné cestovanie v čase. Ten umožňuje vďaka práci s originálnou knihou nálepiek spoznávať zábavnou formou najdôležitejšie historické fakty a udalosti,“ hovorí Denisa Pernicová, marketingová manažérka spoločnosti BILLA Slovensko.

So zámerom ešte intenzívnejšie podporiť myšlienku edukatívneho programu podporujúceho hravú a zážitkovú formu vzdelávania nielen doma ale aj v škole, dopĺňa BILLA edukatívny program o novú súťaž zameranú na žiakov všetkých základných škôl na Slovensku. Do školskej súťaže sa môže zapojiť každá základná škola, ktorá sa rozhodne motivovať svojich žiakov k práci s knihou „Dobrodružné cestovanie v čase“ ako doplnkovým vzdelávacím materiálom. V prípade, že sa žiakom školy podarí doplniť svoje knihy o všetky nálepky, ktoré ju dotvárajú a zvyšujú jej edukačný potenciál, sa škola dostáva do hry o zábavnú a zároveň náučnú výhru, ktorú si budú môcť užiť všetci žiaci.  

BILLA v rámci súťaže odmení tri víťazné školy, ktorým sa podarí získať najväčší počet kompletne vyplnených kníh nálepiek vzhľadom na počet žiakov školy. S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre väčšie aj menšie školy sú hodnotiacimi kritériami počet nahlásených kníh od žiakov, ktoré budú obsahovať správne umiestnené všetky príslušné nálepky, ako aj aktuálny počet žiakov, ktorí školu navštevujú. „Bude nás tešiť, ak sa kniha stane pre žiakov každodenným spoločníkom na vyučovaní. Uvítame preto, ak nám školy zašlú aj fotografie napríklad výtvarných prác, koláží či hier v historických kostýmoch zhotovených na vyučovaní, ktoré budú inšpirované jednotlivými kapitolami knihy nálepiek. Kreativite žiakov sa medze nekladú,“ dopĺňa Denisa Pernicová.

Najaktívnejšie školy budú odmenené cenou, ktorá podporí vyučovanie detí princípom „škola hrou.“ Na troch víťazných školách zorganizuje BILLA zábavno-náučné podujatie „Historický deň s Billou“. Deti rôznych vekových kategórií budú môcť napríklad vďaka skupine historického šermu, sokoliarom, tvorivým dielňam či hudobno-tanečným vystúpeniam na vlastnej koži zažiť, ako sa žilo v minulosti.

Všetky informácie ako aj pravidlá školskej súťaže „Dobrodružné cestovanie v čase“ sú k dispozícii na stránke www.cestacasom.sk/skolskasutaz. Školy tu nájdu taktiež formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu do súťaže prihlásiť.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)