Do sveta s pomocou

451556
21.4.2016 / md

Vďaka Nadácii Tatra banky 20 stredoškolákov získa nové skúsenosti na prestížnych vzdelávacích podujatiach v zahraničí. Celková suma v hodnote 19 477 eur im umožní vycestovať do celého sveta za vedomosťami, ktoré im pomôžu napredovať ešte pred nástupom na vysokú školu. Podporení študenti vycestujú do krajín Európy, ale aj Indie, USA a zúčastnia sa medzinárodných súťaží a olympiád, letných jazykových škôl a odborných vzdelávacích kurzov.

„Nadácia Tatra banky dlhodobo a systematicky podporuje vzdelávacie procesy, a to predovšetkým prostredníctvom individuálnych študentov a ich ambícií byť lepšími. V tohtoročnom grantovom kole sme prijali 36 žiadostí z celého Slovenska – nielen od gymnazistov, ale aj študentov stredných odborných škôl. Teší nás, že už u mladých ľudí pred nástupom na vysokú školu vidíme chuť napredovať  a budovať si portfólio svojich vedomostí v zahraničí,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Cieľom programu je rozšíriť podporu v oblasti vzdelávania aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou. O grant mohli žiadať študenti do 26 rokov, druhého, tretieho, štvrtého, alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo strednej škole s maturitou, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer do 1,4 (za posledný ukončený ročník štúdia).

Poskytnutú podporu môžu študenti použiť predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt bola stanovená na 1 500 eur.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)