Filantropia očami študentov

Centrum pre filantropiu vyhlásilo 5. ročník súťaže o najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia

336974
7.3.2011 / Pavel Sibyla

Centrum pre filantropiu (CPF) vyhlásilo 5. ročník súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému filantropia. Podľa organizátorov súťaže je cieľom súťaže oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadom na život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž je určená pre slovenských a českých študentov vysokých škôl a univerzít študujúcich na Slovensku, v Čechách a v zahraničí.

„Chceme podporiť študentov, ktorých oslovila myšlienka filantropie a rozhodli sa tento fenomén hlbšie preskúmať v teoretickej či empirickej rovine,“ hovorí Milica Danková, programová manažérka CPF. Diplomové, bakalárske a ročníkové práce možno prihlasovať do súťaže do 31. augusta 2011. Najúspešnejšie práce získajú finančnú odmenu. Konkrétne - študent, ktorý sa umiestni na prvom mieste, získa štipendium  na vybrané vzdelávacie aktivity v hodnote 666 eur.

Všetci študenti, ktorí sa do súťaže zapoja a splnia vyhlásené kritériá, budú mať možnosť publikovať najzaujímavejšie kapitoly v zborníku, ktorý vydáva Centrum pre filantropiu. O čom  písali študenti pred rokom, majú možnosť súťažiaci prečítať si v zborníku zo štvrtého ročníka, ktorý CFP sprístupnilo na svojej webovej stránke. Všetky informácie o podmienkach tohtoročného kola súťaže nájdu záujemcovia tu.

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)