Grant Business Idea

Nadácia Tatra banky už po štvrtýkrát otvorila svoj grant Business Idea, ktorého zámerom je podpora originálnych nápadov študentov smerujúcich k reálnemu podnikaniu.

420997
10.3.2014 / md

Minulý rok sa prihlásilo 28 projektov, z ktorých nezávislá hodnotiaca komisia vybrala štyri najlepšie. Zastúpenie mali rôzne regióny, aj vysoké školy na Slovensku, vo finále zvíťazili študenti z Akadémie umení v Banskej Bystrici a tri projekty zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Obzvlášť nás potešila ich rôznorodosť a tiež fakt, že medzi podporenými sú aj projekty z oblasti dizajnu a umenia, vyjadrila sa Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu.

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní, nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania. Tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie.

Termín na prihlásenie projektov: 10. 3 - 28. 4. 2014
Plánovaná výška grantu: 15 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Viac informácií, kritériá a elektronický formulár grantu na http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-business-idea

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)