Hľadá sa talent

Nadácia M-MARKET vyhlásila otvorený grantový program s názvom Hľadá sa talent. Cieľom programu je finančne podporiť jednotlivcov - mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 10 do 18 rokov. Na rozdiel od minulých ročníkov je aktivita sústredená na regióny Banská Bystrica, Slovenská Ľupča a Sliač.

431000
12.11.2014 / md

Nadácia M-Market prostredníctvom otvoreného grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu  detí a mládeže v mestách Banská Bystrica, Sliač a Slovenská Ľupča. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách, ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj talentovaných mladých ľudí.

„Vnútrofiremne pociťujeme, i ja osobne, úprimnú potrebu podporiť budúcnosť. Podporiť mladých šikovných ľudí, ktorým takáto finančná pomoc môže zmeniť život. Napokon úspech každého jednotlivca bude úspechom nás všetkých, celej spoločnosti,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie M-MARKET Marián Šufliarsky.

 „Podporu mladých talentovaných ľudí, vnímam ako rozvojové darcovstvo. Je to sociálne investovanie, ktorým neriešime problém niekoho, kto aktuálne pomoc potrebuje, ale našu pomoc investujeme do budúcnosti človeka a tým aj Slovenska.“ dodáva Zuzana Thullnerová z Nadácie Centra pre filantropiu.

Program oficiálne odštartoval 10. novembra 2014 a uzávierka prihlášok je 30. januára 2015. Najneskôr do tohto termínu je potrebné vyplnený formulár spolu s projektom a prílohami v elektronickej forme poslať na e-mailovú adresu: lackova@changenet.sk V programe celkovo partneri prerozdelia 14 400 €, kde maximálna  výška finančnej podpory pre jednotlivca je 1 000 €.

Viac o projekte.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)