Hovorme o peniazoch

Takmer 2 000 detí z 29 miest na Slovensku po absolvovaní týždňa sociálno-finančnej gramotnosti, Global Money Week, získalo počas diskusií, workshopov, biesied na školách i v komunitách, vedomosti a praktické skúsenosti ako sa orientovať vo svete peňazí. Aktivity od 11. do 17. marca zastrešovala Nadácia pre deti Slovenska v rámci projektov Škola rodinných financií a Poznaj svoje peniaze.

421522
21.3.2014 / md

KDS Letanovce

„Dozvedieť sa viac o tom, na čo všetko treba dávať pozor keď si hľadáme zamestnanie sa dá aj zábavnou formou,“ približuje aktivity Klaudia Nemčíková zo Školy rodinných financií. Napríklad v Letanovciach si rómske matky s deťmi vyskúšali, čo všetko má obsahovať platobný dekrét, ako vyzerá výplata zálohových platieb podľa dekrétov a rozhodnutí. Matky tak získali praktické rady o tom, kde a ako sa dá ušetriť, resp. ako rozumne využiť peniaze, ktoré majúj mesačne k dispozícii.

ZŠ Jahodnícka ul. v Martine

Stredoškoláci zo SOŠ dopravnej v Martine spolu so žiakmi ZŠ Jahodnícka v Martine rozoberali tému osobného rozpočtu a šetrenia v rodine. „Dôležité je, aby mladí v rodine komunikovali o domácom rozpočte, pretože najľahšie zarobené peniaze sú ušetrené peniaze,“ vysvetľuje lektorka Alena Haštová. Mladí rovnako diskutovali aj o tom, či sa oplatí robiť si doma desiatu. Prakticky si prepočítali koľko stojí obrovská bageta alebo žemľa v bufete a koľko keď si ju pripravíme doma sami.

ZŠ Jahodnícka ul. v MartineZdroj: Nadácia pre deti Slovenska

ZŠ Jablonové

Žiaci zo ZŠ Jablonové sa téme venovali celý týždeň pod vedením lektora Pavla Škodu. V pondelok sa venovali téme „Ako byť s peniazmi kamarát“, v ktorej diskutovali o základných ľudských hodnotách a potrebách ľudí. V utorok riešili motivačnú tému „Bez práce nie sú koláče“. Rozhovorili sa o svojich cieľoch, čím by chceli byť v dospelosti, osvojili si pojmy ako mzda, vreckové, starobný dôchodok a snažili sa naplánovať rozpočet svojho vreckového. Tí uvedomelejší nezabudli na sporenie.

V stredu priložili ruku k dielu a na praktickej ukážke si spolu s rodičmi vyskúšali podnikanie. Upiekli koláč, vyčíslili náklady na upečenie koláča, porovnali ho s koláčom kupovaným. Vyčíslili rozdiel a plánovali použitie zisku. Nakoniec sa dohodli, že koláč nepredajú. V štvrtkovej téme sa spolu s rodičmi, venovali téme „Hospodárenie v rodine“. Pracovali 4 vymyslené rodiny, ktoré mali svoje príjmy a pravidelné mesačné výdavky. Hodením kocky si vylosovali neočakávaný príjem alebo výdaj a museli ho do rozpočtu zapracovať a vyhodnotiť. Na záver týždňa sa deti stretli so seniormi v Seniorville Jablonové a spolu s nimi diskutovali o tom, ako sporili oni ako deti a ako svoje úspory zhodnocovali.

ZŠ JablonovéZdroj: Nadácia pre deti Slovenska

ZŠ Kvačany

Do celosvetového týždňa finančnej gramotnosti sa zapojili aj žiaci zo ZŠ Kvačany, spoločne s lektorkou Emíliou Dobákovou. Počas tvorivých aktivít dokázali okrem iného premeniť odpadový materiál na originálne výrobky! Čo sa týka osobného rozpočtu, recyklácie a šetrenia, sú už títo mladí ľudia odborníkmi 

ZŠ Pieninská

„To, čo mi ako lektorovi - rodičovi dal pilotný projekt GMW na našej ZŠ je uvedomenie si, že sme niekde zabudli na „mladých dospelých“ a ich pripravenosť pre život v reálnom svete peňazí. V tejto dobe plnej nástrah im na školách nie je vytvorený priestor pre uchopenie finančnej gramotnosti,“ hovorí Eva Helexová. Lektorka Školy rodinných financií ďalej tvrdí, že všetko čo vedeli o peniazoch ich naučil život a nás, dospelých, čaká neľahká úloha - poskladať mozaiku skúseností a kompletných informácií prostredníctvom aktivít tak, aby sme si splnili celospoločenskú úlohu voči mladým a dali im návod na život vo svete, ktorým hýbu peniaze.                                           

Global Money Week je celosvetová iniciatíva, ktorej sa tento rok zúčastnilo 100 krajín. Iniciatíva sa pokúša zapojiť deti na celom svete, aby sa naučili ako fungujú peniaze, ako sa vytvárajú úspory, ako si zlepšiť životné podmienky. GMW podporuje šírenie vedomostí aj o tom ako sa dá získať zamestnanie alebo ako začať podnikať.

Na Slovensku sa do iniciatívy zapojili žiaci, študenti i komunity v rámci projektov „Škola rodinných financií“ a „Poznaj svoje peniaze“, prostredníctvom ktorých sa Nadácia pre deti Slovenska od roku 2001 venuje deťom, mladým ľuďom, ako aj dospelým v oblasti finančnej gramotnosti, s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť detí, mládeže a občanov z ohrozených komunít a tým bojovať preventívne proti chudobe. Tieto projekty sú dlhodobo realizované s podporou partnerov Provident Financial a Slovenská Sporiteľňa.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)