Inovatívne projekty v oblasti IT

Cieľom grantového programu E-Talent je podporiť inovatívne projekty v oblasti IT. Na grant vyčlenila nadácia spolu až 30.tisíc eur

400516
1.10.2013 / md

je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.

„O grant sa môžu uchádzať študenti, učitelia aj výskumní pracovníci, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Našim cieľom je podporiť kreativitu a inovatívnosť študentov a učiteľov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom už počas vysokej školy. Ak ich projekt uspeje, uhradíme priame náklady na jeho realizáciu“, uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Kvalita predložených projektov bola minulý rok nadštandardne vysoká, čo vypovedá o kvalite štúdia a práce so študentmi. Úspech budú mať projekty spĺňajúce tieto kritériá: originalita, inovatívnosť a invenčnosť predmetu výskumu, praktická využiteľnosť výsledkov výskumu alebo využiteľnosť v rámci vyučovacieho predmetu, medzisektorový prístup. Kvalitu projektov posudzuje nezávislá komisia prestížnych odborníkov z oblasti IT.

 

Celková výška grantu

30 000 €

Maximálna výška individuálnej žiadosti

5 000 €

Projekty je možné podávať elektronicky

do 15. novembra na www.nadaciatatrabanky.sk.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)