Lesy okolo nás

Už po deviatykrát pripravila spoločnosť Dalkia pre žiakov I. stupňa základných škôl vzdelávaciu súťaž zameranú na ochranu životného prostredia, tento rok pod názvom LESY OKOLO NÁS. Jej cieľom je vytvárať a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu.

401775
28.10.2013 / md

Do súťaže sa prihlásilo 201 tried zo 50 základných škôl z miest a obcí pôsobenia spoločnosti Dalkia. Úlohou každej triedy je vytvoriť plagát, ktorý bude upozorňovať na potrebu ochrany lesa v ich meste alebo okolí. Povinnou súčasťou je aj písomný návrh ochrany lesa.

Dalkia odmení víťaznú triedu atraktívnym výletom s pestrým programom v hodnote 3-tisíc eur.

Žiakov aj učiteľov budú pri práci sprevádzať zaujímavé pedagogické materiály. Každej prihlásenej triede Dalkia venovala Príručku pre učiteľa a Pracovné listy pre každého žiaka. Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovanými odborníkmi špeciálne pre tento projekt, sa deti dozvedia veľa informácií o lese, jeho význame pre život človeka, živočíchov. Projekt bude v spolupráci s lesnými pedagógmi obohatený o sprievodné akcie na lepšie pochopenie témy.

„V Dalkii uplatňujeme princípy spoločensky zodpovedného podnikania a preto aj našimi vzdelávacími súťažami upozorňujeme na potrebu ochrany životného prostredia. Sme veľmi radi, že si tento druh podujatí, ktoré organizujeme pre základné školy už niekoľko rokov, našiel svojich priaznivcov medzi žiakmi aj učiteľmi a vďaka ich aktívnemu prístupu sa nám darí šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ uzavrel Vincent Barbier, generálny riaditeľ Dalkie.

Podrobné informácie o súťaži na http://www.dalkia.sk/sk/podporujeme/projekty-pre-deti/

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)