Môžu ryby lietať?

Nadácia PROVIDA vyhlasuje grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod výzvou „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68-tis. eur. Hlavným poslaním grantového programu je podporiť organizácie a jednotlivcov, ktorí prostredníctvom svojich podnikateľských aktivít dokážu prinášať spoločenský prospech s merateľný sociálnym dopadom.

400331
26.9.2013

Motív výzvy vyjadruje tému, ktorej Nadácia PROVIDA dlhodobo venuje pozornosť  - spoločensky prospešné podnikanie, ktoré spája zdanlivo nemožné: princípy filantropie a podnikavosti. Prostredníctvom spoločensky prospešného podnikania organizácie a jednotlivci realizujú svoj podnikateľský zámer s cieľom riešiť aktuálne spoločenské problémy ako napríklad problémy zamestnávania znevýhodnených skupín obyvateľstva, riešenie environmentálnych problémov, rozvoj miestnej komunity, posilňovanie sociálnych väzieb a iné.

Inovatívne existujúce alebo začínajúce podnikateľské zámery, ktoré majú potenciál priniesť pozitívny spoločenský dopad teraz môžu získať investičnú finančnú podporu v podobe grantu až do výšky 12-tis. eur na jeden projekt. Podnikateľské zámery musia mať merateľný dopad, mali by byť finančne udržateľné a preukázať potenciál rastu. Najsympatickejší projekt navyše hlasovaním odmenia i zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku bonusovou sumou 5-tis. eur.

Pre tých, ktorí majú zaujímavú myšlienku a potrebujú pomoc v procese tvorby a rozvoja svojho spoločensky prospešného podnikateľského nápadu pripravila Nadácia PROVIDA program “Inkubátor“, v rámci ktorého jednotlivec alebo organizácia získa podporu mentorov a príspevok 2-tis. eur na svoju prácu v Inkubátore. Víťazný zámer programu bude navyše odmenený sumou 3-tis. eur.

Grantový program je realizovaný v spolupráci s Nadací VIA (Česká republika) a financovaný Nadáciou Unicredit Foundation (Taliansko).

Uzávierka predkladania projektov je 18.novembra 2013. Viac informácií o grantovom programe a postupe pri vypracovaní projektu je k dispozícii na www.nadaciaprovida.sk alebo na facebookovej stránke PROVIDA

Diskusia (0reakcií)