Na Viac umenia 50 tisíc eur

438653
2.6.2015 / md

Nadácia Tatra banky už štvrtýkrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých projektoch.

Grantový program Viac umenia  je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v oblastiach, ktoré Nadácia Tatra banky oceňuje aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie.

„Grant Viac umenia netradičnou formou prepája naše dve strategické zamerania – vzdelávanie a umeleckú tvorbu. Študentom umeleckých smerov tak umožňuje učiť sa od renomovaných pedagógov – umelcov a zároveň získavať neoceniteľnú referenciu pre svoje ďalšie umelecké uplatnenie. Chceme, aby sa študenti stali súčasťou tvorivých procesov a priučili sa tvorivým prístupom,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka nadácie.

Grantom podporíme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť spoločné dielo. Oblasti umenia, na ktoré sa vzťahuje podpora, sú: audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas, divadlo, hudba, literatúra a výtvarné umenie.

Termín na prihlásenie projektov: 30. september 2015
Plánovaná výška grantu: 50 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 €

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)