Nadácia Ekopolis a Slovnaft pomohli

Dunajská Streda získala finančnú podporu v rámci grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft, a.s.. Minulý týždeň záverečnou výsadbou stromov slávnostne ukončili práce v projekte Revitalizácia parku kráľa Zsigmunda.

429989
19.10.2014 / md

Projekt je založený na vytvorení vlastivedného parku na ploche parku kráľa Zsigmunda v Dunajskej Strede, a formou  náučného  chodníka má informovať  občanov, návštevníkov mesta,  predovšetkým však žiakov základných škôl o pôvodnom druhovom zastúpení drevín na území Žitného ostrova.

Park kráľa Zsigmunda, ktorý vznikol v roku 2009, má rozlohu 3 793 m2. V rámci projektu bol celý priestor parku vyčistený a uskutočnila sa jeho kompletná revitalizácia, ktorá pozostávala  z výsadby stromov, kríkov a kvetinových záhonov. Dobrovoľníci spoločne vytvorili náučný chodník, osadili lavičky a informačnú tabuľu.

„Informačná tabuľa oboznámi návštevníkov parku o  jednotlivých vysadených stromoch. Stromy budú označené identifikačnou kartou stromu, na ktorej budú uvedené charakteristické údaje stromu v slovenskom, maďarskom a v latinskom jazyku,“ uviedol László Varga z Mestského úradu v Dunajskej Strede.

Do prác bolo zapojených 200 dobrovoľníkov, medzi ktorými boli aj žiaci zo základných škôl pôsobiacich na území mesta Dunajská Streda.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)