Neziskovky v cloude

447468
20.1.2016 / md

Satya Nadella, CEO spoločnosti Microsoft oznámil novú iniciatívu, vďaka ktorej budú cloudové služby Microsoftu slúžiť pre verejné blaho. Microsoft Philanthropies v priebehu nasledujúcich troch rokov daruje neziskovým organizáciám a univerzitným výskumníkom cloudové služby spoločnosti v trhovej hodnote jednej miliardy dolárov.

Microsoft chce týmto krokom zabezpečiť, aby cloud slúžil záujmom verejnosti. Dosiahnuť to chce poskytnutím cloudových zdrojov neziskovým organizáciám, zvýšením dostupnosti cloudu pre výskumníkov na univerzitách a riešením chýbajúceho pokrytia internetom.

„Darovaním cloudových služieb Microsoft umožňuje neziskovým organizáciám s víziami a cieľmi po celom svete dosiahnuť viac – prostredníctvom najflexibilnejšej technológie našej generácie,“ uviedol Satya Nadella, CEO spoločnosti Microsoft, ktorý v stredu vystúpi s prejavom na Svetovom ekonomickom fóre v švajčiarskom Davose. „Viac ako 70 000 organizácií tým získa prístup k technológiám, ktoré im pomôžu vyriešiť najväčšie spoločenské výzvy a zlepšiť životné podmienky ľudí,“ skonštatoval Nadella.

Cloud sa stal kľúčom k efektívnemu spracovaniu a využívaniu dát, čo umožňuje prichádzať  s novými náhľadmi a objavmi nie len v oblasti vedy a techniky, ale aj v širokom spektre ekonomických a sociálnych výziev. Môže tiež prispieť k zlepšeniu komunikácie, riešeniu problémov a pomôcť organizáciám vykonávať ich prácu produktívnejšie a efektívnejšie.

V septembri 2015 sa 193 svetových lídrov a hláv štátov jednomyseľne zaviazalo prijať 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030. Túto ambicióznu agendu, ktorá zahŕňa skoncovanie s chudobou a hladom, zabezpečenie dostupnej, spoľahlivej a trvalo udržateľnej energie pre všetkých, sa podarí splniť len za pomoci vynálezov a technologických inovácií. Rozsah a výpočtový výkon poháňaný cloudom bude nevyhnutný pri hľadaní riešení týchto, na prvý pohľad možno neriešiteľných, svetových problémov.

„Sme odhodlaní pomáhať neziskovým organizáciám a univerzitám vo využívaní cloudu pri riešení základných ľudských problémov,“ povedal Brad Smith, prezident spoločnosti Microsoft. „Jedným z cieľov Microsoft Philanthropies je spolupracovať s týmito skupinami a uistiť sa, že cloud sa dostane k väčšiemu počtu ľudí a poslúži čo najširšej škále spoločných potrieb,“ dodal Smith.

Medzi špecifické prvky novej iniciatívy patrí napríklad:

•         Poskytovanie pomocnej ruky neziskovej sfére. Nový globálny darcovský program urobí cloudové služby Microsoftu, vrátane Microsoft Azure, Power BI, CRM Online a Enterprise Mobility Suite, dostupnejšími pre neziskové organizácie cez iniciatívu Microsoft Philanthropies. Tá je postavená na doterajšom úspešnom programe, vďaka ktorému majú neziskové organizácie prístup k Office 365. Program bude dostupný už túto jar, pričom cieľom Microsoft Philanthropies je pomôcť 70 000 neziskovým organizáciám počas nasledujúcich troch rokov.

•         Rozšírenie prístupu ku cloudovým zdrojom pre výskumníkov na univerzitách. Microsoft Research a Microsoft Philanthropies rozšíria o 50 percent program Microsoft Azure for Research, cez ktorý možno získať bezplatný úložný priestor v Azure a výpočtový výkon, ktorý univerzitám pomôže urýchliť ich výskum. V súčasnosti tento program poskytuje bezplatný prístup k výpočtovému výkonu pre viac ako 600 projektov v oblasti výskumu na šiestich kontinentoch.

•         Sprístupnenie internetového pripojenia a cloudových služieb novým komunitám. Microsoft Philanthropies a Microsoft Business Development predstavujú kombináciu bezplatného prístupu ku cloudu a investícií do nových, nízkonákladových  technológií funkčného internetového pripojenia a komunitných vzdelávacích programov. Kombinovaním cloudových služieb s konektivitou a školeniami, ako aj zameraním sa na verejno-súkromné partnerstvá, plánuje Microsoft Philanthropies do polovice roka 2017 podporiť 20 projektov v minimálne 15 krajinách po celom svete.

Zabezpečenie prístupu neziskových organizácií ku cloudovým službám Microsoftu, vrátane platformy Microsoft Azure, stavia na dlhotrvajúcom záväzku Microsoftu vytvárať špičkové technológie dostupné bezplatne alebo len za malý poplatok pre organizácie pracujúce na riešení najvážnejších problémov spoločnosti.

V posledných rokoch, zatiaľ čo sa organizácie začínajú čoraz viac spoliehať na cloud, Microsoft úzko spolupracoval so širokým spektrom organizácií na riešení veľkých výziev. Iniciatívy nižšie ukazujú potenciálny vplyv, ktorý možno dosiahnuť zlepšením prístupu k sile výpočtového výkonu v cloude:

•         Microsoft Research spolupracuje so São Paulo Research Foundation (FAPESP) na programe výskumu biodiverzity. Za pomoci viac než 700 bezdrôtových senzorov, cloudových technológií a automatizovaných procesov toku dát sa snaží pochopiť, ako fungujú takzvané hmlisté lesy a študuje vplyv klimatických zmien na komunity odkázané práve týmito lesmi.

•         Vďaka partnerstvu s Texaskou univerzitou v Austine na projekte Catapult, Microsoft sprístupnil pokročilé cloudové výpočtové technológie výskumníkom a umožnil im tak zredukovať energie aj náklady či prinášať kvalitné výsledky alebo kombináciu oboch.

•         Vďaka spolupráci s Botswana Innovation Hub, Vista Live Sciences, agentúrou Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj a s Global Broadband Solutions pomáha Microsoft Botswane, Pennsylvánskej univerzity a americkému Ministerstvu zdravotníctva s ukladaním a správou zdravotníckych záznamov v cloude a zabezpečením internetového prístupu cez nevyužívané frekvencie, čím do oblasti diaľkovo prináša zdravotnícke služby, vrátane vyšetrení rakoviny kŕčka maternice pre ženy vo vidieckych zdravotníckych klinikách.

„Prístup k technológiám je kritický pre operácie a služby siete NetHope a jej 44 humanitárnych neziskových organizácií,“ uviedol Lauren Wooman, CEO NetHope. „Sila cloudu bude vytvárať novú exponenciálnu hodnotu vo všetkom, čo robíme pre milióny ľudí v našich komunitách po celom svete,“ dodáva Woodman.

Na Slovensku Microsoft dlhodobo podporuje neziskový sektor a školy formou darovania softvéru. Neziskové organizácie môžu zadarmo získať prístup k softvéru a službám Microsoftu ako napríklad Windows 10, Office 365, Windows Server či Power BI cez program Tech Soup Slovensko.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)