NGO day v KC Dunaj

Microsoft Slovakia s Fórom donorov pozývajú na 5. ročník vzdelávacieho podujatia pre neziskové organizácie.

380380
17.9.2012

Podujatie je určené programovým koordinátorom a manažérom mimovládnych neziskových organizácií.

Uskutoční sa 25. 9. 2012 v bratislavskom KC Dunaj. Začína ráno o 9:00.

V programe podujatia (o 11:00) je tiež prezentácia štátneho tajomníka MF SR Vazila Hudáka o aktuálnych názoroch ministerstva financií na budúcnosť daňovej asignácie na Slovensku. Hovoriť tiež bude o alternatívach financovania neziskového prostredia zo štátnych zdrojov.

Diskusia (0reakcií)