Odborníci debatovali o firemnej filantropii

366419
24.1.2012

Striktne stanovený formát debaty a časové limity pre výstupy rečníkov vytvárajú predpoklady pre vecnú a zaujímavú debatu s dôrazom na názorovú konfrontáciu. V oxfordskej debate sa stretávajú dva tímy odborníkov, intelektuálov alebo verejne činných osobností. Jeden tím sa snaží obecenstvo presvedčiť o platnosti, druhý o neplatnosti vopred zadanej tézy. Téza 2. Oxfordskej debaty bola „Firemná filantropia je len marketingový nástroj“.

Tézu v debate obhajoval tím v zložení: Martin Mazág (riaditeľ agentúry PRime time) a  Fedor Blaščák  (TREND CSR Forum). Proti téze argumentačne bojovali: Michal Hrabovec (zakladateľ spoločnosti ANASOFT) a Tomáš Kráľ (Siemens).

Na začiatku a na konci debaty prebieha hlasovanie medzi divákmi, ktorý na záver rozhodnú o tom, ktorí tím použil presvedčivejšie argumenty. Diváci sa aktívne zapájali do debaty otázkami a pripomienkami a za víťaza zvolili tím, ktorý vystupoval proti nastolenej téze.

Paralelne prebiehala online debata na stránke odbornedebatuj.sme.sk kde za a proti téze debatovali Fedor Blaščák (TREND CSR Forum) a Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu).

Diskusia (0reakcií)