Olympijské nádeje majú nádej

Nadácia Slovenského olympijského výboru otvára projekt „Grant P&G pre olympijské nádeje“.

421864
29.3.2014 / md

O získanie finančných prostriedkov sa môžu uchádzať športovci dosahujúci vrcholové výsledky v individuálnych olympijských športoch. Maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 5 000 €, celkovo bude prerozdelených minimálne 25 000 €. 

Finančné prostriedky môžu športovci využiť na športový výstroj a materiál, taktiež na cestovné, ubytovanie, štartovné, zdravotné zabezpečenie, či náklady na trénera a realizačný tím. Formulár a ďalšie podrobnosti grantového kola nájdu na stránke www.olympic.sk.

Vyplnené formuláre môžu uchádzači zasielať mailom do 4. 4. 2014 na adresu gantnerova@olympic.sk, alebo poštou na adresu Nadácie Slovenského olympijského výboru. Žiadosti posúdi odborná komisia a vybraní športovci budú predstavení na Olympijskom galavečere v apríli 2014.

Grantové kolo bude financované z prostriedkov spoločností Procter & Gamble a Coca-Cola. „Teší nás, že sa do kampane zapojili mnohí ľudia a ukázali tak svoju podporu slovenským športovcom,“ hovorí Juraj Králik, zástupca spoločnosti Procter & Gamble. Nákupom produktov týchto značiek počas prvých dvoch mesiacov roku 2014 v obchodnej sieti Tesco mohol totiž každý bez akejkoľvek ďalšej námahy či nákladov podporiť slovenských športovcov.

Z podpory olympijských nádejí má radosť aj generálny sekretár SOV Jozef Liba: „Je pre nás povzbudením, že komerčné spoločnosti svojou finančnou podporou oceňujú tvrdú prácu, snahu, disciplínu, obetavosť a nasadenie mladých športovcov. A navyše, že dávajú možnosť podpory aj ostatným občanom. Pevne verím, že naši nádejní olympionici ich získané prostriedky skutočne dobre využijú.“

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)