Otestovali si pľúca

437453
20.4.2015 / md

72 1024x768

U viac ako 18% pacientov, ktorí sa podrobili bezplatnému spirometrickému vyšetreniu počas jarnej CHOCHP Tour, namerané hodnoty indikovali možný výskyt chronickej obštručnej choroby pľúc. Celkovo sa podrobilo spirometrickému vyšetreniu 181 ľudí z Nitry, Lučenca, Michaloviec, Ružomberka a Trenčína. Až u 33 pacientov boli namerané hodnoty pľúcnych funkcií kritické a indikujúce chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Títo pacienti boli lekárom poučení a odporučení na ďalšie odborné vyšetrenie. Bezplatná spirometria bola realizovaná Nadačným fondom Pre zdravé pľúca v rámci tzv. jarnej CHOCHP Tour, cieľom ktorej bolo šíriť osvetu o tomto závažnom a smrteľnom respiračnom ochorení.

77 mužov a 104 žien využilo príležitosť otestovať svoje pľúca v rámci bezplatnej spirometrie, ktorá sa realizovala minulý týždeň vo vybraných slovenských mestách. „Cieľom tohto podujatia bolo šíriť osvetu o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) a zachytiť pacientov, ktorí nevenujú pozornosť príznakom ochorenia, pričom namerané hodnoty spirometrie u nich indikujú CHOCHP. Alarmujúce je, že z celkového počtu ľudí, ktorí sa vyšetreniu podrobili až viac ako 18 % dosahovalo znepokojivé výsledky,“ hovorí Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku.

Typickým prejavom ochorenia je neutíchajúci, najmä raňajší kašeľ, pískanie na prsiach, zadýchavanie sa pri bežných činnostiach a pocit nedostatku vzduchu. „Pacienti už dnes vedia, že nesprávna životospráva a stres môže viesť k srdcovo-cievnym ochoreniam. Vedia, aké nebezpečné je tzv. upchávanie ciev ale o „upchávaní“ pľúc nemajú dostatočné vedomosti. Pacienti sú presvedčení, že zadýchavanie sa pri bežných činnostiach súvisí s ich vyšším vekom. Pričom aj 70-ročný človek by mal bez problémov vyjsť po schodoch na prvé poschodie bez toho, aby sa mu ťažšie dýchalo,“ hovorí Helena Leščišinová, pneumologička z nemocnice v Bardejove.  

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je vlastne „upchávanie“ pľúc s postupným zužovaním priedušiek a neskôr môže dôjsť aj k úplnému upchatiu, čo následne znemožňuje dýchanie. Pacienti však tomuto prejavu ochorenia spočiatku nevenujú dostatočnú pozornosť a sťažené dýchanie kompenzujú zníženou fyzickou aktivitou, čím sa ich zdravotný stav ešte zhoršuje. Pacienti častokrát prichádzajú k lekárovi neskoro, keď sú už príznaky výrazné aj pri bežných denných aktivitách a  ochorenie je už vo vysokom štádiu.

 „Dôležité je všímať si príznaky ochorenia. Tak ako si doma pacienti vedia odmerať tlak alebo cukor, môžu si urobiť aj rýchly test na funkčnosť pľúc. Stačí, ak vyjdú po niekoľkých schodoch. Ak sa pritom zadýchajú a nestačia s dychom, je predpoklad, že ich pľúca nefungujú tak, ako by mali. Ak pozorujú, že ich trápi kašeľ a unavia ich aj bežné denné činnosti, mali by svoj zdravotný stav čím skôr konzultovať s lekárom. Následné spirometrické vyšetrenie potvrdí alebo vyvráti CHOCHP,“ dopĺňa Helena Leščišinová.

CHOCHP tour foto2Zdroj: Grape PR

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)