Ovce alebo vlky

440748
31.7.2015 / md

Konflikty medzi veľkými šelmami, ako je vlk a medveď, a hospodárskymi zvieratami, sú bežné vo všetkých krajinách. Veľké šelmy zabíjajú dobytok, najmä ovce, pričom ide o počty, ktoré nemožno prehliadnuť. V Nórsku dosahujú ročné škody na ovciach 10 až 30 percent z celkového počtu. Nájsť preto rovnováhu medzi ochranou voľne žijúcich zvierat pri zachovaní stáda oviec, hospodárení s pôdou určenou na pastvu a medzinárodnými dohodami vôbec nie je jednoduché. Slovenskí študenti v Evenstade v spolupráci so svojimi nórskymi priateľmi a učiteľmi podnietili spoluprácu medzi Spoločnosťou pre karpatskú zver na Slovensku, pobočkou Priateľov Zeme v okrese Hedmark (Naturvernforbundet i Hedmark) a s IMSA Knowledge Company v Koppangu v Nórsku. Zapojili sa do projektu, ktorého cieľom je porovnať skúsenosti s chovom oviec a ich ochranou v týchto dvoch krajinách, implementovať praktické riešenia a informovať o tom verejnosť.

V minulosti boli vlk a medveď ako šelmy v prírode akceptovaní a vzbudzovali rešpekt. Avšak v posledných storočiach sa to zmenilo a boj s týmito šelmami viedol v niektorých oblastiach až k ich vyhynutiu. V posledných desaťročiach je však v Európe o tému dobrých životných podmienok zvierat, tak domácich, ako aj divokých, stále väčší záujem, a to na strane verejnosti, politikov a expertov na biodiverzitu.

Otázkou je, či máme prostriedky a nástroje na to, aby bol uspokojený každý, aby veľké šelmy žili aspoň v niektorých vybraných oblastiach a aby poľnohospodársky chov oviec bol ochránený a zabezpečený pred nadmernými stratami zo strany šeliem. V rámci projektu Podpora biodiverzity zlepšením manažmentu konfliktných situácií medzi veľkými šelmami a človekom niektoré kusy mozaiky do seba zapadajú a môžu priniesť zaujímavé výsledky.
„Či opozícia k prítomnosti šeliem je racionálna alebo iracionálna, my všetci máme povinnosť usilovať sa o riešenia, ktoré môžu pomôcť všetkým stranám," povedal Slavomír Finďo, koordinátor projektu. Tento projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom - Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Ochrana stáda oviec od veľkých šeliem je možná prítomnosťou veľkých strážnych psov, ktoré budú na pastve voľne so stádom. Ide o plemená ako slovenský čuvač, kaukazský pastiersky pes a stredoázijský pastiersky pes. Hoci sa tieto psy chovajú v rozličných končinách sveta, mnohí farmári a pastieri už nevedia, ako ich správne vychovať a používať. V dnešnej dobe bolo opakovane dokázané, že prítomnosť veľkých psov značne odrádza veľké šelmy od útoku. Avšak tieto psy musia byť spoľahlivé, ochranárske, viazané na stádo a taktiež je rozhodujúci ich špeciálny chov. Psy sú vychovávané spolu s ovcami a pripravované na strážnu službu po dosiahnutí dospelosti. V rámci projektu boli tri šteniatka slovenského čuvača prevezené na hospodárstvo, ktoré sa nachádza v národnom parku Rondane v Nórsku.

Realizátori projektu chcú nielen zmeniť návyky a metódy na 5 vybraných farmách, ktoré celkom spravujú veľkú plochu viac ako 3-tisíc ha, ale tiež výrazne posunúť pochopenie tejto problematiky ako na Slovensku, tak aj v Nórsku. Je dôležité šíriť informácie o projekte, jeho výstupoch a tiež o možnostiach ochrany hospodárskych zvierat a spolužitia s veľkými šelmami smerom k odbornej a širšej verejnosti.

Vlkov dokážu zastaviť jedine veľké psyZdroj: Ekopolis

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)