Ples v opere a centrá včasnej intervencie

448954
24.2.2016 / md

Problematika chýbajúcich Centier včasnej intervencie, na ktorú poukázal 16. ples v opere, mimoriadne oslovila odbornú aj laickú verejnosť. Vďaka štedrosti hostí plesu vzniknú na Slovensku až dve plnohodnotné Centrá včasnej intervencie. Okrem Banskej Bystrice sa otvorí špecializované zariadenie pre rodiny s deťmi s poruchami vývinu aj v Košiciach. Dopyt po ich otvorení však hlásia aj ďalšie kraje a mestá.

Finančný výťažok zo 16. plesu v opere putuje nadácii SOCIA, ktorá iniciovala vznik prvých troch Centier včasnej intervencie na Slovensku. Kým v Českej republike je podobných zariadení 47, na Slovensku fungujú zatiaľ len tri – v Bratislave, Žiline a Prešove. Dobročinný 16. ples v opere sa v spolupráci s nadáciou SOCIA zaviazal podporiť vznik a ročnú prevádzku CVI pôvodne v Banskej Bystrici. Vďaka štedrosti hostí však vznikne Centrum včasnej intervencie aj pre ďalší veľký región, a to v  Košiciach. „Milo nás prekvapila angažovanosť a štedrosť našich hostí. Výška tohtoročného výťažku tak umožní vznik až dvoch plnohodnotných centier včasnej intervencie. Pomôžeme otvoriť centrum v metropole východu a pokryť tak veľkú spádovú oblasť, kde pomoc rodinám akútne chýba,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere. Na zriadenie a prevádzku dvoch CVI v Banskej Bystrici a v Košiciach poputuje vďaka 16. ročníku Plesu v opere spolu až 232 069 eur.

V regióne by ocenili až štyri CVI

Potrebu otvoriť Centrum včasnej intervencie vo východoslovenskom regióne potvrdzuje aj Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja: „Vnímame, že dopyt po službách včasnej intervencie je veľký a preto veľmi oceňujeme plán zriadiť CVI práve v Košiciach. Ideálne by bolo, ak by v kraji postupne vznikli až štyri takéto centrá – okrem Abova aj na Spiši, Zemplíne a Gemeri. Od roku 2017 sme pripravení podporiť ich prevádzku aj finančne.“ Riaditeľka budúceho košického Centra včasnej intervencie Simona Šimková v spolupráci s nadáciou SOCIA aktuálne hľadá vhodné priestory a zostavuje tím špecialistov. „Centrum včasnej intervencie v Košiciach plánujeme otvoriť ešte pred letom. Rodinám bude ponúkať služby psychológa, liečebného pedagóga, logopéda, pediatra, sociálneho pracovníka a fyzioterapeuta. Aktuálne prebiehajú rokovania s viacerými odborníkmi z tohto regiónu,“ vysvetľuje Simona Šimková, riaditeľka budúceho CVI v Košiciach, v ktorom bude zároveň pôsobiť aj ako psychologička.

CVI v Banskej Bystrici už onedlho

Po Bratislave, Žiline a Prešove vznikne štvrté Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici. SOCIA ho plánuje otvoriť už v najbližších týždňoch. „V priebehu marca sa začnú zamestnanci CVI venovať svojim klientom priamo v teréne. Práve terénnu službu považujú rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi za najväčšiu pridanú hodnotu, nakoľko im dovoľuje pracovať s deťmi  vo svojom prirodzenom prostredí, v ktorom sa dokážu lepšie sústrediť a tak aj rýchlejšie napredovať,“ hovorí Vladislav Matej výkonný riaditeľ SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien. Podľa neho dopyt po týchto službách v regiónoch neustále stúpa. „Vďaka Plesu v opere sa zvýšilo všeobecné povedomie o téme a rastie nielen počet klientov, ale ozývajú sa nám aj zástupcovia krajov a miest. Na spoluprácu nás oslovili už predstavitelia nitrianskej župy, pracovníci Trnavy, Nových Zámkov, Trenčína i Piešťan,“ vymenúva Matej.

Centrá včasnej intervencie, ktoré vznikajú v Banskej Bystrici a v Košiciach, budú slúžiť nielen obyvateľom daných miest, ale regionálne pokryjú potreby kraja v okolí približne 50 kilometrov. Na Slovensku by však malo fungovať najmenej 20 Centier včasnej intervencie, aby boli pokryté potreby všetkých rodín, ktoré ich pomoc potrebujú. Vďaka hosťom 16. ročníka dobročinného Plesu v opere sme k tomu o míľový krok bližšie.

Centrá včasnej intervencieZdroj: SOCIA

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)