Podporila užitočné podujatia

Aj v minulom roku venovala Nadácia Tatra banky svoju pozornosť predovšetkým vzdelávaniu, umeniu, dizajnu a verejnoprospešným projektom prostredníctvom zamestnaneckých grantových programov. Sumou takmer 620-tisic eur podporila 342 projektov.

433803
29.1.2015 / md

Grantové programy

Cieľom grantových programov Nadácie Tatra banky je podporovať aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec a snažia sa rozšíriť vzdelávací proces, obohatiť konkrétny predmet alebo prepojiť vzdelávací proces s potrebami  praxe a pod. Nadácia Tatra  banky  ponúka 8 otvorených grantových  programov a tri zamestnanecké grantové programy.

Podpora v regiónoch

Pre Nadáciu Tatra banky je podpora divadelnej tvorby jednou z dominantných oblastí  podpory umenia. Keďže kvalitné predstavenia vznikajú po celom Slovensku, dlhodobo pomáha 11 vybraným divadlám v regiónoch. Prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Viac pre regióny TB podporila 8 projektov mimovládnych neziskových organizácií. Podpora bola smerovaná do každého regiónu na základe hlasovania zamestnancov Tatra banka Group. Opätovne nešlo len o finančnú podporu, ale aj o cieľ ponúknuť vybraným organizáciám dobrovoľnícke aktivity zamestnancov.

Charitatívne projekty

Zamestnanecký program Dobré srdce je program, podporujúci aktivity zamestnancov Tatra banka Group, ktoré smerujú k zvyšovaniu kvality života v rôznych ľudských spoločenstvách a komunitách, ako aj kvality prostredia, v ktorom žijú. Nadácia tak vytvára možnosti a poskytuje podporu organizáciám, ktoré zamestnanci navrhli - tým, ktorí chcú vo svojom okolí pôsobiť aktívne, chcú ho ovplyvňovať svojou dobrovoľníckou prácou alebo finančným darom, resp. darovaním svojich 2 %. Týmto spôsobom bolo podporených 138 projektov.

V roku 2014 založila Nadácia Tatra banky Nadačný fond na pomoc obetiam záplav v juhovýchodnej Európe (Bosna, Herzegovina, Srbsko a Chorvátsko). Prispieť finančným darom mohli zamestnanci Tatra banka Group. Nadácia Tatra banky následne darovanú sumu zdvojnásobila na takmer 4000 €.

Osobnosti osobne

V roku 2014 prijal pozvanie nositeľ Pulitzerovej ceny Walt Bogdanich, ktorý verejnosti prednášal na tému „Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike“; rovnako tak profesor ekonómie a politológie Michael C. Munger, ktorý na Slovensku diskutoval na tému „Podnikateľské cnosti“.

Celkovo v rámci otvoreného programu Nadácie Tatra banky Osobnosti osobne na Slovensku zavítalo šesť nositeľov Nobelovej ceny a štyria držitelia Pulitzerovej ceny, desiatky zahraničných profesorov či viac ako 80 špičkových slovenských a českých ekonómov, ktorí prednášali študentom slovenských vysokých škôl a širšej verejnosti.

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

Tatra banka aj prostredníctvom svojej nadácie už po devätnásty raz v roku 2014 ocenila osobnosti, ktoré svojim dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne, alebo vo výtvarnom umení. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii osobitná cena Mladý tvorca, ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti. Od vzniku ocenenia nadácia 79 etablovaným osobnostiam, 35 mladým tvorcom a 5 módnym návrhárom poskytla príležitosť navrhnúť šaty pre múzu – moderátorku tohto večera.

Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.

 V roku 2014 Nadácia Tatra banky oslávila 10 rokov od svojho založenia. Za toto obdobie podporila 1767 hodnotných projektov predovšetkým z oblasti vzdelávania, umeleckej tvorby a dizajnu.

Aktivity Nadácie Tatra banky v roku 2014

Tabulka tatra

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)