Podporili štyri výnimočné biznis plány

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Cieľom programu je podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny.

401132
14.10.2013 / md

V rámci 3. ročníka grantového programu Nadácie Tatra banky Business Idea z 28 študentských projektov vybrala Nezávislá hodnotiaca komisia v zložení Pavol Suďa a Marcel Lukačka (etablovaní podnikatelia), Nina Gécyová a Juraj Bojkovský (Tatra banka) vybrala vo finále osobných prezentácií štyri projekty študentov slovenských univerzít. Zastúpenie mali rôzne regióny, aj vysoké školy na Slovensku. Nadácia Tatra banky touto cestou podporuje študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania. Maximálna výška podpory na jeden projekt bola 5-tisíc eur.

Víťazné projekty

villo.in

Autor: Zuzana Krnáčová

Škola: Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava

Business Idea: Dizajnový nábytok, vyrábaný v dielňach na Slovensku. V tíme sa nachádzajú dizajnéri, ktorí nábytok navrhnú a následne ho spoločnými silami doladia tak, aby bol použiteľný aj ako hračka.

Mobilná pozemná stanica

Autor: Róbert Schochmann - pracovný tím Anima Technika

Škola: Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Business Idea: Riešenie ovládania multikoptéry pomocou mobilnej stanice na trhu existuje, ale ide len o jednoduchú aplikáciu, ktorá riadi dané zariadenie a táto devíza nie je prenositeľná na zariadenie iného typu. Tým pádom nie je možné riadiť RC lietadlo, trikoptéru, quadrokoptéru, alebo inú multikoptéru s tou istou mobilnou stanicou. Vyvíjaná mobilná pozemná stanica spája jednoduchosť riadenia RC vysielačky a dodatočného riadiaceho rozhrania (počítač + displej). Jednoduchosť spočíva v jednotnom riešení, kde bude na riadenie multikoptér a lietadiel používať používateľsky jednoduché rozhranie s rozšírenými možnosťami riadiacej vysielačky.

e-Karts

Autor: Jozef Pavelka

Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Business Idea: Cieľom projektu je vyvinúť predajný produkt v oblasti elektromobility a elektromotoršportu a súčasne vytvoriť vývojovú platformu pre komplexnejšie projekty v tejto oblasti. Produkt bude môcť zákazník jednoducho osadiť do štandardných motokárových rámov, čo poskytne možnosti uzatvárania partnerstiev v oblasti vývoja pre už existujúcich výrobcov rámov.

Vincent - Art shop pre študentov

Autor: Simona Kubicová

Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta Výtvarných umení, katedra maľby, Banská Bystrica

Business Idea: Podnikateľský zámer spočíva vo vytvorení predajne s výtvarníckym materiálom pre maliarov, grafikov a sochárov, situovanou priamo na výtvarne orientovanej vzdelávacej inštitúcii, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení. Ide o vytvorenie priestoru, ktorý by pôsobil inšpiratívne a mal imidž adekvátny predajni s umeleckými potrebami.

Informácie o tejto a ďalších aktivitách Nadácie sú na www.nadaciatatrabanky.sk.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)