Projekty roka z Nadácie Orange

3 najzaujímavejšie projekty získali spolu 4500 eur

370747
29.3.2012

Každoročne podporí Nadácia Orange stovky projektov rôznych neziskových organizácií, jednotlivcov a komunít po celom Slovensku. Od roku 2009 zároveň v spolupráci so svojím strategickým  partnerom Centrom pre filantropiu vyberá Nadácia Orange najinovatívnejšie a najzaujímavejšie z podporených projektov za uplynulý rok a udeľuje Projekt roka. Je to špeciálne ocenenie určené organizáciám, ktoré svojim projektom v plnej miere napĺňajú ciele daného grantového programu a ktoré prispievajú k pozitívnej zmene v oblasti relevantnej pre pôsobenie Nadácie Orange. Každý z ocenených projektov získava finančnú odmenu vo výške 1 500 eur, ktorú môžu jeho realizátori použiť na pokračovanie aktivít projektu či inštitucionálny rozvoj organizácie Projekt roka je každoročne udeľovaný v troch základných oblastiach podpory Nadácie Orange – v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktoré sú zároveň programovými prioritami Nadácie.  

Projekty ocenené za rok 2011

OBLASŤ SOCIÁLNEJ INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH: Výroba pomôcok na rozvoj hmatu a zraku

Nezisková organizácia pre zrakovo postihnutých, n.o. v spolupráci s americkou Perkins School For The Blind navrhli špeciálne hračky určené na rozvoj hmatu a jemnej motoriky zrakovo postihnutých detí do 4 rokov. Následne uskutočnili 5-dňový workshop pre rodiny s deťmi so zrakovým postihnutím zameraný na výrobu hračiek stimulujúcich motorický a zmyslový vývin dieťaťa. Rodičia za podpory terapeutky pre rozvoj jemnej motoriky a zrakovej terapeutky na tomto stretnutí vyrábali špeciálne pomôcky pre svoje deti. Workshop umožnil rodičom – manželom vzájomne spolupracovať a podieľať sa na výrobe hračiek pre svoje dieťa. Zároveň im poskytol priestor pre nerušený relax, radosť z tvorivej práce a tiež na zdieľanie skúseností s rodinami, ktoré sa nachádzajú v podobnej životnej situácii.

Projekt bol podporený v rámci grantového programu Nadácie Orange Prekročme spolu bariéry sumou 1 505 eur. S udelením ocenenia Projekt roka získal  ďalších 1 500 eur.

OBLASŤ REGIONÁLNEHO A KOMUNITNÉHO ROZVOJA: Vodárenské tajchy – zóna oddychu

Projekt iniciovali ochrancovia dvoch unikátnych vodných nádrží Veľká a Malá Vodárenská v Banskej Štiavnici. Nadšenci zoskupení v Občianskom združení Kruh, dali dokopy skupinu rôznych odborníkov a spoločne zhotovili a osadili uzamykateľnú rampu pred vstupom na trávnaté plochy pri jazerách. Tie vybudovali obyvatelia Banskej Štiavnice pred 500 rokmi a sú chránenou pamiatkou UNESCO, no bezohľadní vodiči áut a štvorkoliek ničili trávnaté porasty okolí tohto obľúbeného oddychového miesta. Súčasťou projektu bolo aj spevnenie turistických chodníkov, prepojenie Veľkej a Malej Vodárenskej a tiež osadenie drevených lavičiek, zábradlia na mostíku, zhotovenie prístrešku a celkové zveľadenie okolia.

Projekt bol podporený v rámci grantového programu Nadácie Orange Šanca pre váš región sumou 3 000 eur. S udelením ocenenia Projekt roka získal aj ďalších 1 500 eur.

OBLASŤ VZDELÁVANIA: 220 rokov v Komárne

Projekt zrealizovala Židovská náboženská obec v Komárne a je prvým komplexným vzdelávacím programom o živote židovskej komunity v meste Komárno. Program je postavený na neformálnom vzdelávaní študentov základných a stredných škôl v Komárne s cieľom dlhodobo znížiť intoleranciu a antisemitské prejavy. Vzdelávací program pripravený odborníkmi z Medzinárodného židovského tábora v Szarvasi bol preložený do slovenského a maďarského jazyka a okrem všeobecných informácií o holokauste a židovstve ako takom poskytol žiakom komplexný pohľad na židovskú rodinu.

Projekt bol podporený v rámci grantového programu Nadácie Orange Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania sumou 2 500 eur. S udelením ocenenia Projekt roka získal aj ďalších 1 500 eur.

Diskusia (0reakcií)