Rozlet s pomocou

AXA Fond umožní, už po štvrtý raz, získať financie mladým ľuďom vo veku do 26 rokov, ktorí majú výborné študijné výsledky, zúčastňujú sa na olympiádach, súťažiach, angažujú sa v záujmových činnostiach a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje sumu 1 000 eur.

424375
27.5.2014 / md

Záujemcovia môžu o podporu z tohto grantového programu požiadať až do 17. októbra 2014, a to prostredníctvom http://www.axafond.sk/registracia/.

Prihlásenie sa do programu je veľmi jednoduché. Po registrácií je potrebné navrhnúť projekt, čo znamená opísať, na čo prípadnú finančnú podporu študent využije, zostaviť rozpočet a doložiť potrebné potvrdenia, ktoré si vyžaduje štatút grantového programu. Podporu z AXA Fondu je možné využiť napríklad na realizáciu konkrétneho výskumného, či vedeckého projektu, štúdia na zahraničnej univerzite, na účasť na vedeckých konferenciách a seminároch a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou predloženého projektu.

V rámci predchádzajúcich ročníkov AXA Fondu sa prihlásilo množstvo šikovných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí chceli študovať v zahraničí, venovať sa výskumu rakoviny, robiť výskum v oblasti organickej fotochémie, či zatraktívniť štúdium fyziky formou prednášok a exkurzií v domácich a zahraničných špičkových laboratóriách a firmách pôsobiacich v technickom odvetví. Doteraz AXA takto podporila 36 šikovných mladých ľudí a prerozdelila im na projekty vzdelávania celkovo viac ako 85 000 eur.

Vo 4. ročníku programu AXA Fond je opäť pripravených viac ako 25 000 eur. O najzaujímavejších projektoch rozhodne porota, jednotlivé projekty však môže podporiť aj široká verejnosť, a to prostredníctvom facebookovej stránky AXA Slovensko do konca novembra 2014.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)