Srdce plné zdravia

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a za podpory Nadácie Tesco realizovali v období od októbra 2014 do januára 2015 projekt Srdce plné zdravia. V rámci vzdelávania o zdravom spôsobe stravovania navštívili 25 škôl po celom Slovensku.

434451
12.2.2015

Projekt Srdce plné zdravie má za cieľ na jednej strane upozorniť na negatívne následky nezdravého spôsobu stravovania a životného štýlu u detí vo veku 9 až 14 rokov. „Zároveň na druhej strane bolo cieľom naučiť deti ako sa stravovať a žiť zdravšie. Ako poradcovia výživy sme svojim príkladom a interaktívnymi aktivitami učili deti premýšľať o ich výžive a o tom, ako ju môžu správne ovplyvňovať a aká je pre ne dôležitá,” uvádza Lucia Macúchová, dobrovoľníčka v občianskom združení Mládež Európy.

Cieľovou skupinou projektu boli žiaci na druhom stupni základnej školy. Na každej z 25 škôl boli vybrané 3 triedy z druhého stupňa, pre ktoré bolo pripravené 1,5-hodinové vzdelávanie. Vzdelávanie sa skladalo z 3 častí. V úvode doktorky zo Slovenskej nadácie srdca vysvetlili deťom, prečo je dôležité dodržiavať správnu životosprávu a prečo sú fajčenie a obezita najvážnejšími rizikovými faktormi pri vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Potom nasledovala prehliadka veľkého modelu 3D srdca. „Každý žiak mal možnosť dať si odmerať krvný tlak a výšku cholesterolu. Merania mali na starosti pani doktorky zo Slovenskej nadácie srdca,” dopĺňa Kristína Porvažníková, dobrovoľníčka v občianskom združení Mládež Európy.

V treťom bloku boli pre žiakov pripravené interaktívne aktivity prostredníctvom ktorých sa dozvedeli o dôležitosti pitného režimu a pravidelného pohybu. „Mali sme pripravené aj ochutnávky zdravých raňajok a desiaty, Popri príprave a ochutnávke jedál sme žiakov oboznámili i s tým, aké sú zdraviu prospešné a zdraviu škodlivé potraviny, aké druhy potravín by mali konzumovať najčastejšie a naopak, ktorých by sa mali vyvarovať. Následne sa vytvoril priestor pre diskusiu, v ktorej sa žiaci pýtali na to, čo ich zaujímalo o zdravej výžive a pohybe,” približuje Mária Svidroňová, dobrovoľníčka v občianskom združení Mládež Európy. Tieto interaktívne bloky mali na starosti 3 organizácie, ktoré reprezentovali študentky Trnavskej univerzity – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, dobrovoľníčky z občianskeho združenia Mládež Európy a z Informačného a vzdelávacieho inštitútu z Košíc.

Do projektu Srdce plné zdravia sa zapojilo 25 základných škôl z celého Slovenska a tohto interaktívneho vzdelávania sa zúčastnilo takmer 2 000 žiakov.

Zdroj: Mládež Európy

Diskusia (0reakcií)