Stredoškoláci do sveta

447938
31.1.2016 / md

Nadácia Tatra banky otvára štvrtý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta, ktorý svojim zameraním nadväzuje na úspešný grantový program určený študentom vysokých škôl – Študenti do sveta. Novinkou tohto ročníka je možný vek žiadateľov až do 26 rokov.

Ambíciou programu je podporiť najlepších slovenských študentov stredných škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

„Nadácia Tatra banky dlhodobo a systematicky podporuje vzdelávacie procesy, a to predovšetkým prostredníctvom individuálnych študentov a ich ambícií byť lepšími. V minulom roku sme podporili 23 stredoškolákov, ktorí vycestovali na krátkodobé vzdelávacie podujatia nielen do európskych krajín, ale aj do USA či Ázie. Teší nás, že už pri študentoch stredných škôl vidíme chuť napredovať a budovať si portfólio svojich vedomostí v zahraničí ešte pred nástupom na vysokú školu,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Cieľom programu je rozšíriť podporu v oblasti vzdelávania aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou. O grant môžu žiadať študenti do 26 rokov, druhého, tretieho, štvrtého, alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo strednej škole s maturitou, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer do 1,4 (za posledný ukončený ročník štúdia).

Nadácia Tatra banky podporí krátkodobé zahraničné vzdelávacie podujatia (letné školy, stáže a výskumné pobyty, súťaže či turnaje mladých vedcov, jazykové kurzy atď.) alebo štúdium na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Poskytnutú podporu študent použije predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt predstavuje 1 500 eur, plánovaná výška grantu je 20-tis. eur, termín podávania projektov od 29. 1. do 10. 3. 2016.

Žiadosť treba podať elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke Nadácie Tatra banky.

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)