Stredoškoláci do sveta

Nadácia Tatra banky otvára svoj druhý ročník grantového programu Stredoškoláci do sveta, ktorý svojim zameraním nadväzuje na úspešný grantový program určený študentom vysokých škôl (Študenti do sveta).

410932
7.2.2014 / md

Ambíciou programu je podporiť najlepších slovenských študentov stredných škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

„Nadácia Tatra banky dlhodobo a systematicky podporuje vzdelávacie procesy, a to predovšetkým prostredníctvom individuálnych študentov a ich ambícií byť lepšími. Grantový program Stredoškoláci do sveta má za sebou prvý úspešný rok, keď sme podporili 13 projektov sumou 15 000 eur. Podporení študenti vycestovali okrem rôznych európskych krajín aj do USA, Thajska a Ruska. Aj vzhľadom k veľkému záujmu a vysokej úrovni podaných projektov sme sa rozhodli zvýšiť pre tento rok podporu na 25 000 eur,“ uviedla manažérka Nadácie Tatra banky Zuzana Böhmerová.

Cieľom nového programu je rozšíriť túto podporu aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

O podporu môžu žiadať študenti druhého, tretieho, štvrtého, alebo piateho ročníka na niektorom slovenskom gymnáziu alebo strednej škole s maturitou, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer do 1,4 (za posledný ukončený ročník štúdia).

Nadácia Tatra banky podporí krátkodobé  zahraničné vzdelávacie podujatia (letné školy, stáže a výskumné pobyty, súťaže či turnaje mladých vedcov, jazykové kurzy, ...) alebo štúdium na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

Poskytnutú podporu študent použije predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt:                   1 500 €
Plánovaná výška grantu:                                                 25 000 €
Termín podávania projektov len elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke Nadácie Tatra banky:                                     31. 1. – 10. 3. 2014

Viac informácii a kritériá programu na www.nadaciatatrabanky.sk.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)