Študentská osobnosť Slovenska

Top študentskou osobnosťou a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. z Chemického Ústavu Slovenskej akadémie vied.

432591
20.12.2014 / md

Celonárodná súťaž Študentská osobnosť Slovenska pozná víťazov prestížneho ocenenia vo svojich 11 kategóriách. Držitelia cien pochádzajú z radov študentov vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied a disponujú výnimočným talentom, ktorý dokázali pretaviť do pozoruhodných, často aj medzinárodných úspechov. Do jubilejného desiateho ročníka v akademickom roku 2013/2014 predstavitelia fakúlt nominovali celkovo 66 študentov vysokých škôl a vedeckých pracovísk. Projekt organizuje Junior Chamber International – Slovakia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku, pričom generálnym partnerom pre akademický rok 2013/2014 je už tradične spoločnosť Skanska.

„Sme radi, že tento projekt môže byť motiváciou aj pre ďalších perspektívnych mladých ľudí, aby rozvíjali svoj talent, schopnosti a intenzívne na sebe pracovali,“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK, a.s. „Som presvedčená, že práve mladí ľudia, ich inovatívne myslenie, efektívne nasadenie a zapálenosť za vec, sú tí, ktorí môžu veľmi výrazne pozdvihnúť konkurencieschopnosť našej krajiny,“ dodala.

Súťažný projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Podujatie má za cieľ zviditeľniť a predstaviť verejnosti študentov 1., 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia, vynikajúcich nielen v odbore, ale napr. aj v študentských odborných súťažiach, prípadne doktorandov s významnými vedecko-výskumnými výsledkami, ale i úspešných umelcov, či športovcov.

V jubilejnom desiatom ročníku vyberala nezávislá odborná komisia víťazov v 11 kategóriách podľa jednotlivých študijných smerov. Víťazi získali vecné ceny a finančnú odmenu.

„Pre mňa sú víťazmi všetci študenti, ktorých prácu predstavitelia fakúlt uznali za výnimočnú a nominovali ich do súťaže počas celého desaťročia jej trvania. Veríme, že i naďalej budeme môcť pokračovať v podpore potenciálu mladých ľudí na Slovensku,“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia.

Top študentská osobnosť Slovenska 2013/2014 Tomáš BertókZdroj: Skanska

Top študentskou osobnosťou 2013/2014 a zároveň držiteľom Ceny prezidenta SR sa stal Ing. Tomáš Bertók, PhD. (na obrázku) z Chemického Ústavu Slovenskej akadémie vied. Ocenenie získal za svoju dizertačnú prácu v odbore biotechnológia, ktorá sa venovala jednej z najcitlivejších metód na detekciu glykoproteínov (komplexných cukrov) a ktorá mu dopomohla k získaniu prestížneho grantu od European Research Council ako prvému na Slovensku.

Cenu Hospodárskych novín na základe internetového hlasovania verejnosti získala Ing. Eva Tvrdá z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Víťazi  jednotlivých kategórií Študentská osobnosť Slovenska pre akademický rok 2013/2014

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
Mgr. Michaela Horňáčková, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky  a informatiky UK v Bratislave

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
Ing. Martin Ďuriš – Fakulta špeciálnej techniky  Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
RNDr. Ľubomír Antoni – Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

4. Lekárske vedy, farmácia
MUDr. Milan Maretta – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

5. Prírodné vedy, chémia
Ing. Tomáš Bertók, PhD. – Chemický ústav SAV v Bratislave

6. Stavebníctvo, architektúra
Ing. arch. Štefan Tkáč – Stavebná fakulta TU v Košiciach

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
Ing. Attila Tóth – Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

8. Právo,filozofia, politológia, sociológia
Mgr. Ing. František Lipták – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

 9. Kultúra a umenie
Bc. Stanislav Králik – Fakulta dramatických umení AU v Banskej Bystrici

10. Ekonómia
Ing. Andrej Cupák – Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

11. Šport
Mgr. Pavol Hlavačka – Pedagogická fakulta UKF v Nitre

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)