Tatra banka hľadá bankárov

Študentom 5. ročníka ponúka Tatra banka príležitosť vyskúšať si, aké je to byť bankárom. Intenzívnej stáže v trvaní deväť týždňov sa môže zúčastniť viac ako 60 študentov z rôznych regiónov Slovenska.

409574
28.1.2014 / md

„Súčasný ôsmy ročník Retail trainee programu bol upravený tak, aby čo najviac odzrkadľoval aktuálne potreby pobočiek banky. Študentom umožní zažiť reálne fungovanie pobočky. Počas deviatich týždňov prejdú komplexným bankovým školením a vyskúšajú si prácu na viacerých pozíciách v priamom kontakte s klientom,“ vysvetľuje Branislav Vargic, riaditeľ odboru ľudských zdrojov Tatra banky.

Každému stážistovi sa bude na dennej báze individuálne venovať pridelený vzťahový manažér (osobný bankár alebo business poradca) a pomôže mu pri plnení každodenných úloh: Stážista bude telefonovať s klientom, pracovať s hotovosťou, analyzovať a optimalizovať procesy v pobočke zo svojho pohľadu. Na celé fungovanie dostane spätnú väzbu od tútora a riaditeľa pobočky.

Po absolvovaní programu získa uchádzač perfektnú skúsenosť z pobočky, zažije pracovnú atmosféru Tatra banky a osobný kontakt s úspešnými ľuďmi. Program mu pomôže v naštartovaní kariéry a k získaniu pracovnej ponuky.

Retail treainee program je určený výlučne pre študentov 5. ročníka denného štúdia VŠ s nástupom k 17. februáru a 3. marcu 2014 v závislosti od regiónu. Záujemcovia môžu poslať svoj životopis prostredníctvom www.tatrabanka.sk/kariera do 15. februára, vybraných bude až 64 študentov.

Program sa bude realizovať v pobočkách Tatra banky v mestách a okolí miest Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín a Žilina. Šancu majú teda aj študenti, ktorí sa po škole majú záujem vrátiť do svojich rodných miest.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)