TOP firemný filantrop 2013

407830
12.12.2013 / md

Spoločnosť GSK môže zodpovedne povedať, že poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie sa jej darilo napĺňať aj v uplynulom roku. Dôkazom je ocenenie v rebríčku TOP firemný filantrop 2013, kde sa stala víťazom v kategórii stredných a malých firiem.

Rebríček najväčších firemných darcov v Slovenskej republike každoročne zverejňuje Fórum donorov, ktorého partnerom pre ročník 2013 sa stali Hospodárske noviny a vydavateľstvo Ecopress. Tento rok sa po druhýkrát slávnostne vyhlasovali výsledky v rámci Dňa filantropie, ktorý pripadol na stredu 27. novembra. Víťazi jednotlivých kategórií si svoje ocenenia prevzali v komornej, no veľmi príjemnej atmosfére Divadla Malá scéna. TOP firemný filantrop je jediný rebríček v Slovenskej republike, ktorý sleduje firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov. Oceňujú sa firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec a zároveň upozorňuje  verejnosť na to, že firmy investujú do komunity, v ktorej pôsobia, čím výrazne zlepšujú kvalitu života ľudí.

Do rebríčka TOP firemný filantrop 2013 sa spolu prihlásilo 11 firiem, ktoré v roku 2012 darovali sumu vo výške 4,3 milióna eur. Spoločnosť GSK sa zapája do rebríčka pravidelne a rovnako pravidelne si odnáša aj ocenenia. Tie sú dôkazom toho, že sa dlhodobo a kontinuálne venuje filantropickým, charitatívnym a dobrovoľníckym aktivitám. Na popredných priečkach rebríčka sa umiestnila v rokoch 2007, 2010, 2011 a 2012. V tomto roku k oceneniam pribudlo aj 1. miesto v kategórii Celkový objem darov – stredné a malé firmy.  „Úspešnosť ide ruka v ruke so zodpovednosťou a my v GlaxoSmithKline sme ju radi na seba prevzali. Záleží nám na tom, aby naša činnosť prinášala prospech spoločnosti, v ktorej podnikáme a aj preto sa podpora tých, ktorí to najviac potrebujú, radí medzi naše priority, nie naše povinnosti,“ uviedla generálna manažérka GlaxoSmithKline MUDr. Zuzana Remrová, ktorá zároveň ocenenie za spoločnosť prevzala.

Na Slovensku sa spoločnosť GSK sústreďuje na podporu rozvoja zdravotníctva, ochranu zdravia, vzdelávacie aktivity i znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prostredníctvom Fondu GSK, ktorý tento rok oslavuje 10. výročie svojho vzniku, podporuje projekty, ktoré odrážajú celospoločenskú potrebu, sú dlhodobé a majú význam pre konkrétne skupiny ľudí, ktorí najviac potrebujú pomoc druhých. Od svojho vzniku podporil Fond GSK organizácie v celkovej hodnote takmer 290 tisíc eur. Spoločnosť GSK sa zameriava na projekty na pomoc seniorom (udeľovanie grantov v Jarnej a Jesennej výzve Fondu GSK už tri roky po sebe), deťom (projekt MIXKLUB a MIXÁČIK), zdravotne či sociálne znevýhodneným (projekt Spoločne za lepšie zdravie na podporu rómskych komunít), ktoré ich pomáhajú začleniť plnohodnotne do spoločnosti a tiež vzdelávacie projekty
(E-Bug, Kričím telom). Okrem finančnej podpory daruje spoločnosť GSK aj čas a prácu svojich zamestnancov v podobe dobrovoľníckych aktivít. Jej zamestnanci už pomáhali v zariadení pre ľudí bez domova Depaul, sutistickému centru Andreas, či OZ C.A.R.D.O.

Spoločnosť GSK verí, že odovzdanie časti ziskov v prospech komunít, ktoré to najviac potrebujú, nie je o krátkodobej obchodnej výhode, ale je to prirodzená súčasť správania sa každej zodpovednej spoločnosti. A o tom presne rebríček TOP firemný filantrop je.

Generálna riaditeľka GlaxoSmithKline MUDR. Zuzana RemrováZdroj: GSK

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)