Veľké sny potrebujú malú pomoc

„Veľké sny potrebujú malú pomoc“ je mottom aktuálneho, v poradí už 15. ročníka Hodiny deťom, ktorého cieľom je i tomto roku získať finančné prostriedky na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti zo všetkých regiónov Slovenska.

402321
8.11.2013 / md

Hodina deťom je známy charitatívny projekt, ktorý už po pätnástykrát oslovuje verejnosť , aby svojím príspevkom do celoročnej verejnej zbierky pomohli Nadácii pre deti Slovenska získať prostriedky na podporu dôležitých projektov a aktivít pre deti a mladých ľudí. V jubilejnom ročníku  prinášame zmenu v komunikačnom koncepte - po známych tvárach umelcov, ktorých podporu si veľmi vážime a i tento rok s vďakou využívame v rámci jednotlivých eventov, sa v našej komunikačnej kampani tentoraz stávajú „hlavnými hviezdami“ samotné deti – sympatickí chlapci a dievčatko, ktorí reprezentujú tie tisíce detí a mladých ľudí, ktorým Hodina deťom dosiaľ pomohla a chce pomáhať i naďalej prežiť detstvo v harmonickom a inšpirujúcom prostredí, v blízkosti milujúcich a podporujúcich dospelých a najmä so šancou rozvíjať svoj potenciál a v budúcnosti úspešne kráčať za svojimi snami – nájsť si v živote svoje miesto a vyrásť v spokojnú, harmonickú osobnosť.  Táto myšlienka je nielen hlavným odkazom tohtoročnej kampane, ale predovšetkým našou dlhodobou misiou, k podpore ktorej verejnosť i tento rok prizývame prostredníctvom TV i rozhlasových spotov, citrylightov, polepov prostriedkov MHD i diaľkových autobusov,  letákov, printových inzerátov, webových bannerov a mnohými ďalšími cestami; pričom stratégie i kreatívy tohtoročnej kampane sa „pro bono“ zhostila úspešná slovenská fullservisová reklamná agentúra JANDL; režisérom televíznych i rozhlasových spotov sa stal oceňovaný dokumentarista a režisér Juraj Lehotský a všetky verzie spotov svojím nezameniteľným hlasom ozdobila a podporila naša čestná predsedníčka pani Emília  Vášáryová. Všetkým za ich tvorivý vklad úprimne ďakujeme a dúfame, že sa verejnosť s odkazom našej kampane stotožní.... Novinkou v oblasti komunikácie je i električka Hodiny deťom, ktorú bude možné stretnúť v Bratislave od 11. novembra. Jej polep umožnila spoločnosť bigmedia a i touto cestou chceme upriamiť pozornosť na podporu detí a ich význam v našich životoch.

Hodinu deťom v jej 15.ročníku je možné podporiť: podporiť vy? Jednoducho  a pohodlne:

Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy  v hodnote 4 eurá kedykoľvek až do 31.marca 2014

Darovaním ľubovoľného finančného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas verejnej zbierky v uliciach v termíne 13. – 15. novembra 2013

Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 alebo zavolaním na pevnú linku 14 222 v nedeľu 8. decembra 2013 počas TV šou Hodina deťom

Zriadením  trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk

HODINA DEŤOM_1000

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)