Výstava Mladý tvorca

Odborné školstvo sa predstaví na výstavisku v Nitre

392910
17.4.2013

V dňoch 19.4 až 21.4. 2012 sa na výstavisku Agrokomplex bude konať 20. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a partnerských škôl z ČR a Maďarska - Mladý tvorca 2012.

Na výstavu je zatiaľ prihlásený rekordný počet 122 škôl v 110 výstavných stánkoch. Hlavným organizátorom výstavy je Ministerstvo hospodárstva SR. Spoluorganizátormi sú Združenie pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania, Nitriansky samosprávny kraj, EkoFond, n.f. a jeho zriaďovateľ SPP a Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

Školy predstavia svoje výrobky v oblasti strojárstva, elektrotechniky a energetiky, drevospracujúcej výroby, odevov z tkanín, pletenín, obuvi a koženej galantérie, farmácie a chemickej výroby, sklárstva, polygrafie a papiernictva i umelecko-dizajnového spracovania výrobkov remeselnej výroby. Nebude chýbať ani zastúpenie gastronómie a cukrárenských a pekárenských výrobkov. Pútavou atrakciou výstavy bude aj poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb. Súčasťou podujatia bude aj bohatý kultúrny program (tanec, spev, módne prehliadky, vystúpenia mažoretiek, folklórny program a iné), ktoré budú prebiehať v pavilóne K.

Prvýkrát v histórii výstavy sa bude konať aj seminár „Kariérové poradenstvo“ a „Súťaž o najlepšiu spoluprácu SOŠ so zamestnavateľskou sférou“. Najvýznamnejšou súčasťou podujatia bude súťaž „Top výrobok“, určená pre žiakov a Cena za inováciu a technickú tvorivosť, určená pre pedagogických pracovníkov. Najvyššie ohodnotený TOP výrobok bude na slávnostnom vyhodnotení výstavy ocenený „Cenou ministra hospodárstva SR“ a budú udelené aj ďalšie ceny, ktoré odovzdajú školám zástupcovia z jednotlivých samosprávnych krajov.

Diskusia (0reakcií)