Vznikla Nadácia Tesco

Filantropické aktivity obchodného reťazca prevezme po Fonde Tesco nová nadácia

333182
22.2.2011 / Pavel Sibyla

Spoločnosť Tesco Stores Slovensko založila Nadáciu Tesco, ktorá prevezme všetky práva a záväzky po neinvestičnom Fonde Tesco a rozsah jeho aktivít ešte rozšíri. Nadácia Tesco bude zastrešovať všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zároveň vyvíjať nové projekty a aktivity filantropickej pomoci. „Založenie Nadácie poskytne väčšie možnosti v oblasti darcovstva, v oblasti získavania finančných prostriedkov ako aj v oblasti firemného dobrovoľníctva“, vysvetlila v tlačovej správe manažérka Nadácie Tesco Ľubica Puchá.

Predmetom záujmu Nadácie budú neziskové organizácie, ktoré pôsobia v oblasti vedy, výchovy a vzdelávania alebo sa špecializujú na rozvíjanie voľno-časových aktivít detí a mladých ľudí. Významné miesto by malo naďalej patriť organizáciám a komunitám ktoré sa zameriavajú na starostlivosť a zdravotne postihnutých či sociálne znevýhodnených občanov. Tesco nekončí ani s podporou zdravého životného štýlu, ochranou životného prostredia a pomocou pri živelných katastrofách.

Viac informácií o aktivitách Nadácie nájdu záujemcovia na adresách www.itesco.sk alebo info@fondtesco.sk.

Foto na titulke - Maňo Štrauch

© 2011 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)