Zelená vzdelaniu

Vďaka Nadácii Tatra banky sa 15 stredoškolákov zúčastní prestížnych vzdelávacích podujatí v zahraničí. Celková suma v hodnote 15 277 eur im umožní vycestovať za štúdiom do rôznych európskych krajín, USA, či Thajska.

423226
29.4.2014 / md

Grantový program Stredoškoláci do sveta má ambíciu nadviazať na úspešný grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta, prostredníctvom ktorého Nadácia podporuje najlepších slovenských študentov vysokých škôl, aby na zahraničných školách a iných vzdelávacích inštitúciách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

Cieľom nového programu je rozšíriť túto podporu aj o slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

„Jednou z hlavných strategických priorít Nadácie Tatra banky je podpora vysokoškolského vzdelávania. Každoročne k nám prichádzajú žiadosti od mimoriadne nadaných mladých ľudí, ktorí si dopĺňajú svoje vzdelanie na svetových univerzitách a pôsobia v medzinárodných výskumných tímoch. Chceme podchytiť tento ich potenciál už na stredných školách a dať im tak priestor vedieť a spoznať viac už pred nástupom na vysokú školu“, uviedla manažérka Nadácie Tatra banky Zuzana Böhmerová.

Do druhého ročníka sa prihlásilo 38 študentov, z ktorých štvorčlenná expertná komisia vybrala 15 najlepších a podporila ich celkovom sumou 15 277 eur.

Podporené boli rôzne typy vzdelávacích podujatí, okrem štúdia na škole obdobného typu aj stáže, účasť na medzinárodných súťažiach, letné školy, výskumné pobyty a jazykové kurzy. Poskytnutú podporu študenti použijú predovšetkým na registračné poplatky, školné, cestovné výdavky, ubytovanie, poistenie či iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)