Projekty

Neformálne vzdelávanie

  Donor Anotácia Výška podpory
Hľadáme ďalší zmysel - PRE PODNIKANIE Celý projekt Slovak Telekom, a.s Je to jediný grantový program, ktorý neposkytuje len finančnú podporu, ale pripravuje nepočujúcich na zamestnanie prostredníctvom podnikateľského vzdelávania. V bezplatnom kurze tlmočenom do posunkového jazyka Ako začať podnikať sa účastníci učia o ekonomicko-právnych záležitostiach pri zakladaní podnikania či o postupe, ako si pripraviť podnikateľský plán a marketingovú stratégiu. V prípade úspešnej obhajoby podnikateľského zámeru dostane nepočujúci priamu finančnú podporu zameranú na počiatočný rozvoj podnikania či živnosti. Celková suma: 111 187 EUR
Practice program Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. Rozvojový program určený absolventom stredných škôl so zameraním na elektrotechniku. Ponúka jedinečnú príležitosť získať cenné odborné skúsenosti v oblasti elektroenergetiky, a tiež komplexný prehľad o cieľoch, práci a náplni vybraných technických útvarov našej spoločnosti. Po ukončení Practice programu majú účastníci možnosť uplatniť sa v našej spoločnosti v oblasti prevádzky a výstavby distribučných sietí na pozícii elektromontér. Počas trvania Practice programu sú jeho účastníci riadnymi zamestnancami VSE, pričom cieľové pozície sú zadefinované na začiatku programu a tomu je prispôsobená aj rotácia na technických oddeleniach spoločnosti. Neuvedené
Trainee program Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. Trainee program je rozvojový program našej spoločnosti určený absolventom vysokých škôl v oblasti elektrotechniky so zameraním štúdia na silnoprúd. Ponúka možnosť rýchleho zapracovania sa absolventov. Počas trvania Trainee programu sú jeho účastníci riadnymi zamestnancami VSE, pričom cieľové pozície sú zadefinované na začiatku programu a tomu je prispôsobená aj rotácia na technických oddeleniach spoločnosti. Neuvedené
Vzdelávanie užívateľov elektronických komunikačných ("telekomunikačných") služieb Celý projekt Telekomunikačný úrad SR Telekomunikačný úrad SR si uvedomuje dôležitosť prevencie, preto vzdeláva koncových užívateľov telekomunikačných služieb. Vzdelávanie širokej verejnosti prebieha najmä prostredníctvom internetu a masmédií. Vzdelávanie budúcich a začínajúcich užívateľov, t.j. žiakov a študentov prebieha aj formou riadených diskusií, prednášok... Realizácia projektu si nevyžaduje žiadne dodatočné financie zo štátneho rozpočtu. Neuvedené