Olympiáda Mladý účtovník

Donor

Kros a.s.

Anotácia

Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky.

Trvanie

Od roku 1997

Rozsah, dopad

Počet zapojených škôl v roku 2009/2010: 80 Počet zapojených študentov: 2000

Kontakty

KROS a.s., v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov (SKCÚ), e-mail

Výška podpory

7000 Eur Od roku 1997 spolu viac než 100 000 Eur.

Vecné benefity

Finančné odmeny pre študentov a pedagógov v hodnote 2 000 Eur. Vecné ceny (fotoaparáty, mp3 prehrávače, USB kľúče...) v hodnote 2 000 Eur. Cestovné náklady: 2 000 Eur Občerstvenie počas súťaže: 600 Eur

Iné benefity

Certifikát pre účastníkov celoštátneho kola olympiády. Zmeranie vedomostí s najlepšími študentmi účtovníctva na stredných školách na Slovensku. Rebríček úspešnosti škôl vyučujúcich účtovníctvo. Uznanie účasti na olympiáde ako náhrady za maturitnú skúšku (je v procese prípravy).

Späť na projekty

Najčítanejšie