Minulý týždeň sa uskutočnil 21-ty ročník Dňa narcisov. V uliciach miest a obcí Slovenska...

12.4.2017 / Články

11.4.2017 / Články

Články

Úsmev ako dar rozdával štipendiá

Už 10 rokov im vďaka programu ,,Vzdelávaním k úspechu“ prispieva na štúdium formou štipendií, aby...

23.3.2017 / Články