Čistý a špinavý

488692
12.11.2018 / md

Súčasný stav životného prostredia na Slovensku a vo svete je alarmujúci. Vznikajúce nelegálne skládky, úbytok lesných porastov, znečistenie podzemných vôd a oceánov, spotreba plastov, zvyšujúce sa množstvo oxidu uhličitého alebo recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu sú témy, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť a skutočné riešenia. Študenti Fakulty architektúry STU pod vedením doktoranda Martina Mjartana sa rozhodli vytvoriť umelecké dielo z odpadu s cieľom vzdeláť spoločnosť prostredníctvom umenia o kritickom stave znečistenia životného prostredia.

Užitočné spojenie

REDOX, s.r.o., z Lučenca, 16 rokov úspešne podniká v odpadovom hospodárstve a zároveň je rešpektovaným lídrom na trhu komunálnej techniky. poskytol škole materiálno technické zabezpečenie, priestory, ubytovanie pre študentov a zdroje potrebné na tvorbu umeleckého diela. Téma, ktorú študenti zvolili pri tvorbe umenia nesie názov Čistý a špinavý.

Zľava študenti STU Natália Juríčková, Matej Čička, Matúš Kurdel, Martin Mjartan, JUDr. Roman Malček, majiteľ REDOXZdroj: Fakulta architektúry STU

„Naša téma poukazuje na jasnú voľbu každého z nás v akom prostredí chceme žiť. V čistom alebo špinavom a aký odkaz zanecháme budúcim generáciám, aký postoj zvolíme k odpadu, ktorý ako spoločnosť vytvárame“, povedal Martin Mjartan doktorand fakulty architektúry STU.

Dielo tvorili študenti v priestoroch lučeneckej centrály spoločnosti REDOX od 5. do 11. novembra 2018, pričom využívali nepotrebný kovový odpad z miestnej skládky a starých náhradných dielov vozidiel na zvoz odpadu. Študenti Natália Jurčíková, Matej Čička a Matúš Kurdel pod vedením Martina Mjartana ukázali mimoriadnu tvorivosť, fantáziu a odhodlanie pri tvorbe diela z odpadu. Výsledok ich úsilia pripomína tvarom „cibuľu“, ktorá je zo spodnej časti špinavá a z vrchu naleštená a čistá. Dielo sa snaží poukázať aj na nevyužívanie odpadu ako komodity a pomalé budovanie reprodukovateľného priemyslu. „Správne nakladanie s odpadom a jeho využite bude čoraz dôležitejšie. Musíme preto hľadať dlhodobé riešenia najmä s ohľadom na životné prostredie a tiež rozpočet miest a obcí. Vážime si oslovenie do tohto projektu zo strany fakulty STU, problematika odpadov si skutočne vyžaduje väčšiu pozornosť, preto sme ich radi podporili“, doplnil JUDr. Roman Malček, majiteľ spoločnosti REDOX, s.r.o. V najbližšom období bude putovať dielo na výstavu nielen do škôl, ale aj do galérií na Slovensku a v Čechách. Záujemcovia o netradičné umenie si ho tak môžu pozrieť zblízka. Termíny výstav bude čoskoro zverejnený na facebookovom profile Fakulty architektúry STU aj spoločnosti REDOX.

Zľava Matej Čička, Matúš KurdelZdroj: Fakulta architektúry STU

© 2018 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)