Pohybom k zvýšeniu kvality života

463662
27.2.2017 / md

Dvakrát týždenne hodina intenzívneho tréningu. Jeden tréning v posilňovni s osobným trénerom, druhý vo forme skupinového cvičenia v bazéne či v pohybovom štúdiu s fitloptou. Priemerný vek účastníka je 67 rokov. Aj takto vyzerá v praxi projekt odborníkov Univerzity Komenského v Bratislave (UK) – Seniorfitnes, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu života seniorov.

Seniorfitnes, ktorý odštartoval vlani v septembri, je výsledkom 15-ročnej aktívnej výskumnej činnosti realizovanej odborníkmi Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK). Projekt prebieha tri trimestre v roku, v každom z nich pre maximálne 64 osôb. V súčasnej dobe cvičí 47 seniorov, z toho 32 žien a 15 mužov. Najmladší účastník má 60 rokov, najstarší 80.

„Základným cieľom je spomaliť výkonnostný pokles seniorov, zvýšiť fyzickú zdatnosť, a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života. Doterajšie výsledky potvrdzujú, že pri pravidelnom tréningu si seniori zachovávajú svoju kondíciu do vysokého veku,“ približuje Mgr. Ján Cvečka, PhD., vedúci Diagnostického centra prof. Hamara FTVŠ UK. Hodina intenzívneho tréningu dvakrát týždenne pod vedením špecialistov FTVŠ UK poskytuje seniorom okrem zdravotného benefitu aj dôležitý sociálny rozmer.

Seniorfitnes reflektuje na znižovanie výkonnosti a zhoršovanie funkcií nervovosvalového systému, ktoré je charakteristické pre osoby vo veku nad 65 rokov. V dôsledku toho dochádza aj k zvýšenému výskytu pádov seniorov. Takmer tretina 65-ročných a polovica 80-ročných spadne aspoň raz do roka, pričom 5 až 10 percent takýchto pádov končí zlomeninou. Práve preto je súčasťou projektu aj tzv. „škola pádu“, ktorá má znížiť riziko pádov a naučiť seniorov, ako postupovať v prípade pádu.

Okrem intenzívneho cvičenia pod odborným dohľadom získajú seniori možnosť porovnania svojich vstupných a výstupných údajov. Odborníci UK merajú silu dolných končatín – laboratórnymi i funkčnými testami, testujú lokomóciu (rýchlosť chôdze), realizujú somatometriu (zloženie tela – pomer svalov a tuku), ako aj kognitívne testy. Testovanie prebieha vždy na začiatku a na konci trimestra. Na záver seniori dostanú „vysvedčenie“ – vyhodnotenie porovnávaných parametrov s krátkou interpretáciou vrátane ďalších odporúčaní.

„Takto koncipovaný projekt je jediným svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Naším zámerom je nadviazať naň vybudovaním kompetenčného centra pre pohybovú aktivitu, prevenciu a podporu zdravia seniorov – tzv. Centra aktívneho starnutia, ktoré bude predstavovať interdisciplinárne prepojenie spolupráce fakúlt UK,“ hovorí prodekan FTVŠ UK Mgr. Milan Sedliak, PhD., podľa ktorého by model pripravovaného centra ponúkol seniorom plnohodnotnú starostlivosť v oblasti pohybu i výživy.

Projekt pre seniorov oceňuje aj rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: „Seniorfitnes je ukážkou aplikácie výsledkov dlhodobej vedeckovýskumnej činnosti našich odborníkov v praxi – navyše, s významným celospoločenským prínosom.“

SeniorfitnesZdroj: UK

© 2017 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)