Rozvíjajú potenciál detí

Deti z Klubu nadaných detí pri Základnej škole Šmeralova si vyskúšali 20 notebookov, ktoré Klubu nadaných detí darovala Nadácia Edymax. Počítače od zástupcu Nadácie Edymax, prevzali okrem školákov aj Ľuboš Lukáč, zakladateľ Klubu nadaných detí a Ľubomír Bodnár, riaditeľ Základnej školy Šmeralova v Prešove.

421856
29.3.2014 / md

Notebooky budú slúžiť v rámci vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov s cieľom upevňovania učiva, ale aj vytvárania ročníkových prác, projektových prác, vyhľadávania informácií a realizáciu projektov pre deti (IQáčik – logické sústredenie nadaných detí, práca s textovým dokumentom, fotografiou, vytváranie webových stránok a prezentácií), aj príprava jednoduchých programov pre mladších spolužiakov.

„Veríme, že naše notebooky pomôžu školákom trénovať ich počítačové zručnosti a  zlepšia ich vyhliadky na ďalšie štúdium,“ vysvetľuje Marek Kuchta, generálny riaditeľ spoločnosti Edymax a zakladateľ Nadácie Edymax, a dodáva „Podporu vzdelávania považujeme za kľúčovú pre rozvoj nášho regiónu. Pri obsadzovaní pracovných pozícií pre našich klientov narážame až príliš často na nedostatok odborne vzdelaných absolventov. Aj preto sa aktivity Nadácie Edymax zameriavajú na podporu školstva už od úrovne základných škol.“

„Veľmi nás potešil tento dar, ktorý bude veľkým prínosom pri práci s intelektovo nadanými žiakmi Klubu nadaných detí, ale aj našej školy. Verím, že vďaka tomuto daru sa deti dokážu naplno realizovať v oblasti informačných a komunikačných technológií,“ hovorí Ľuboš Lukáč, zakladateľ Klubu nadaných detí.

„Sme vďační všetkým darcom a vítame každý dar, ktorý pomôže našej škole a nášmu klubu rozvíjať potenciál našich detí,“ dodáva Ľubomír Bodnár, riaditeľ Základnej školy.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)